Baarsjes Actueel - Week 51

15 december t/m 21 december 2003
Fout café maakt plaats voor galerie of winkel

Stadsdeel De Baarsjes heeft de exploitatievergunning van een café in de Witte de Withstraat ingetrokken. Aanleiding waren de klachten van omwonenden over geluidsoverlast en over intimiderend gedrag van cafébezoekers.

Het stadsdeel kon de vergunning intrekken op basis van een politierapportage. Woningbedrijf Amsterdam heeft de huurovereenkomst verbroken en het pand ontruimd. De vrijgekomen ruimte wordt een galerie of een winkel.

Het laatste kwartaal heeft De Baarsjes twee vergunningen ingetrokken en twee andere aanvragen geweigerd. Het strengere handhavingsbeleid past bij het project 'Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit', een samenwerking tussen het Van Traa-team, het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (RIF), het Wijkteam Surinameplein en het stadsdeel.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 17-12-2003Marokkaanse raad

De Marokkaanse Raad De Baarsjes (MRB) houdt woensdag 17 december, om 19.00 uur een thema-avond in De Hudsonhof.

Marokkaanse buurtbewoners reageren op de berichtgeving in de media met inleidingen van Mustapha Laboui over jongeren, vrouwen, ouderen en de politiek.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 17-12-2003Alcoholverbod Mercatorplein

Het alcoholverbod op en rond het Mercatorplein wordt verlengt. In ieder geval tot 15 december 2004 is het niet toegestaan om drank te drinken en met aangebroken blikjes of flesjes alcoholhoudende dranken rond te lopen.

Het verbod wordt uitgebreid met het deel van de Vespuccistraat tussen de Jan Everstenstraat en de Balboastraat.

Het alcoholverbod werd op 15 december 2002 ingesteld. Het geldt voor de Jan Evertsenstraat (tussen Hoofdweg en Vespuccistraat), Cabralstraat (tussen Mercatorplein en Vespuccistraat), Hudsonstraat (tussen Cabralstraat en Jan Evertsenstraat), Bartolomeus Diazstraat (tussen Hudsonstraat en Vespuccistraat) en nu ook voor een deel van de Vespuccistraat.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 17-12-2003As-Siddieq blijft bij band moskee

De As-Siddieqschool in De Baarsjes weigert de bestuurlijke banden te verbreken met de omstreden Al-Tawheed moskee, ondanks de duidelijke aanbevelingen van de visitatiecommissie die de school onderzocht en aansporingen van Onderwijs wethouder Rob Oudkerk (PvdA).

De As-Siddieq kwam vorig jaar zwaar onderr vuur naar aanleiding van een onderzoek van de Onderwijsinspectie naar Islamitisch basisonderwijs in Nederland. Volgens de inspectie gaf de school 'reden tot zorg als het gaat om het ondersteunen van de integratie van haar leerlingen in de Nederlandse samenleving'. Onder zware druk van Oudkerk ging de school uit de Jan Riebeekstraat akkoord met een onafhankelijk onderzoek door een visitatiecommissie.

Afgelopen maandag concludeerde die commissie dat 'de basisschool As-Siddieq, in De Baarsjes geen belemmering is voor de integratie in Amsterdam. Van een antiwesterse houding of van verzet tegen de beginselen van de democratische rechtsstaat is niets gebleken.'

Wethouder Oudkerrk prees de moed van de school om zich zo bloot te geven aan de commissie, maar had in plaats van 'geen belemmeringen voor integratie', liever gezien dat de school 'integratiebevorderend' was. Zo had Oudkerk geen goed woord over voor het gescheiden schoolzwemmen van jongens en meisjes. Volgens de wethouder 'is de school daarom nu aan zet'. Daarmee doelde hij met name op het einde van de band met de Al-Tawheed, 'al is het maar om de schijn te vermijden'.

Woordvoerder Fahrid Zaari van de As-Siddieqschool, tevens bestuurslid van de Al-Tawheed, liet weten daar niet aan te denken. 'Wij hebben inderdaad relaties met diverse moskeeën, maar waarom moeten wij diie relaties verbreken als er in midden-Nederland hele scholen bezet worden door kerkbesturen?'

Verder heeft de commissie kritiek op het godsdienstonderwijs van de school. 'Het godsdienstonderwiijs is te afhankelijk van de perssoonlijke invulling van de leraar.' Bovendien lerren de kinderen op de school onvoldoende over andere gewoonten en andere normen- en waardenstelsels. Concrete invloed van de moskee op het dagelijk functioneren van de school heeft de commissie overigens niet waargenomen.

Stadsdeelwethouder Onderwijs Mirjam Smeels (VVD) van De Baarsjes maakt zich 'absoluut geen zorgen' over de As-Siddieq. 'Ik kom er regelmatig en wat mij betreft is het een hele gewone, bijzondere school.'

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 17-12-2003

Zie ook:
As Siddieq en gemeente slaan handen ineen (d.d. 12-03-2003)


nieuwspagina