Baarsjes Actueel - Week 12

17 maart t/m 23 maart 2003
Tentoonstelling litho's Chagall

Twaalf originele litho's van Marc Shagall zijn van 22 maart tot en met 5 april te zien in Café Kontakt, Admiraal de Ruyterweg 92-94.

Witte Goudriaan, wethouder Cultuur van De Baarsjes, opent de expositie op zaterdag 22 maart om 17.00 uur. Pieter Zuidema van Chagall-galerie Wuyt zal een korte toelichting geven over de werken die tentoongesteld zijn. Na het officiële gedeelte is er van 18.00 tot 22.00 uur 'bluesy' muziek van The Big Fat Nightin' gales, gevolgd door een galafeest dat duurt tot in de kleine uurtjes.

Op de dinsdagen 25 maart en 1 april houdt drs. C.A. snel van 19.30 tot 22.00 uur een lezing over Marc Shagall en zijn werk.Juttersdok bestaat 10 jaar!

Alle (ex)jutters en vrienden van het Juttersdok worden uitgenodigd voor de feestelijke receptie op vrijdag 21 maart van 15.00 tot 17.00 uur op de Postjeskade 23 en 25. Komt allen!As Siddieq en gemeente slaan handen ineen

De vorig jaar in opspraak gekomen streng islamitische basisschool As Siddieq en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over een plan om gezamelijk te onderzoeken hoe de school leerlingen op de maatschapppij voorbereidt.

De onderwijsinspectie toonde zich vorig jaar bezorgd over een aantal door ons land verspreide bijzondere basisscholen op islamitische grondslag.
De inspectie vroeg zich af of met name de As Siddieq basisschool wel in voldoende mate bijdroeg aan de integratie van haar leerlingen. Qua schoolprestaties gaf de school overigens geen enkele reden tot zorg.
De leiding van de As Siddieq school oordeelde het rapport als vaag, en bestreed dat de school kinderen van integratie afhield.

Wethouder Rob Oudkerk (PvdA) kondigde eind vorig jaar aan dat hij naar aanleiding van het inspectierapport een visitatiecommissie zou instellen, die de sfeer op de As Siddieq in kaart zou moeten brengen. De commissie zou zich een oordeel moeten vormen over de inhoud van de lessen, inclusief de godsdienstles. Zo'n onuitgenodigd bezoek van gemeenteweg lijkt nu van de baan.

Afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd tussen de school, het college van B en W en het stadsdeel. De partijen zijn het eens geworden over een commissie van vier leden: twee door de school aan te wijzen en twee door de gemeente. De opdracht van de commissie is te onderzoeken of de school op integratie voorbereidt, met respect voor normen en waarden die niet per sé stroken met de wijze waarop As Siddieq de islam interpreteert. Daarbij moet onder meer gedacht worden aan het accepteren van homoseksualiteit als gegeven en de positie van de vrouw. Er zal ook worden gelet op het bijbrengen van de 'wettelijke regels en heersende omgangsvormen'.

De godsdienstlessen worden in principe niet gescreend, tenzij hiervoor aanleiding gevonden wordt. De commissie zal gesprekken voeren met ouders, (ex)leerlingen, bestuursleden en het schoolteam. De bedoeling is om binnen enkele maanden rapport uit te brengen.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 12-03-2003

Zie ook:
Onderzoek bij As-Siddieq (d.d. 11-12-2002)


nieuwspagina