Baarsjes Actueel - Week 4

20 januari t/m 26 januari 2003
Boes nieuwe wethouder Welzijn in De Baarsjes

Henk Boes (CDA) volgt 28 januari Irene Zijlstra op als nieuwe stadsdeelwethouder Welzijn, Werken, Burgerzaken en Bestuurlijke Vernieuwing. Boes is afkomstig uit de Amsterdamse CDA-gemeenteraadsfractie, waarin hij vanaf 2002 duo-raadslid was. Ook nam hij plaats in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Waterbeheer. Boes (32) zet zich sinds 1991 in voor het CDJA en het CDA.

Als interim-projectleider Wijkveiligheid heeft Boes in de gemeente Hoorn onder meer het project 'Jeugd en Veiligheid' opgezet, de jeugdparticipatie geïniteerd en samen met de buurt de komst gedragcodes in de gang gezet.
Henk Boes is in 1996 afgestudeerd als planoloog. Voor hij actief werd op welzijnsgebied, heeft hij drie jaar gewerkt bij de Amsterdamse Industrie Vereniging (nu ORAM) als secretaris verouderde bedrijfsterreinen gemoderniseerd en daarna twee jaar vanuit NIROV kennis ontwikkeld over meervoudig ruimtegebruik, zoals de combinatie van woningen en een school.

Boes was in zijn CDA-tijd voorzitter van de landelijke werkgroep Milieu, Verkeer-Vervoer. Vanuit het CDJA zorgde hij bovendien voor inbreng van Nederlandse jongeren bij de Europese Unie en de Verenigde Naties, als bestuurslid van de Vereiging 31. Van 1998 tot 2002 was hij adviseur van de CDA-gemeenteraadsfractie. In 2002 werd hij duo-raadslid.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 22-01-2003Omwonenden Riva balen van politiek

Inspraak over het Riva-terrein zit er niet in. Stadsdeelvoorzitter Henk van Waveren (PvdA) is slechts bereid om binnen redelijke termijn nog eens toe te lichten wat nu precies de plannen van woningbouwvereniging Het Oosten zijn.

Dit bleek tijdens de adviescommissie Wonen maandagavond, waarin de bezwaarschriften van omwonenden aan de orde kwamen. Die richten zich vooral tegen de sloop van acht huurwoningen en de aanleg van een ruime veertig meter lange tunnel tussen het toekomstige moskeeplein en de Witte de Withstraat.

Omwonenden verwijten het stadsdeel slechte en misleidende informatie. Of het protest van de buurt veel zal uithalen, valt te betwijfelen. De bezwaren zijn op procedurele gronden afgewimpeld en de eerste paal voor de nieuwe moskee gaat na de zomer de grond in. Ex-stadsdeelwethouder Marie Louise Boel (PvdA), namens de protesterende buurtbewoners: 'Het is niet verbazingwekkend dat burgers de politiek de rug toekeren.'

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 22-01-2003

Zie ook:
Omwonenden Riva naar de rechter (d.d. 18-12-2002)
Zie ook: De Westermoskee (d.d. 20-12-2002)
Tentoonstelling Admiraal de Ruijterweg van Wiegbrug tot Krommert

Aan hen die wonen en/of werken aan de Admiraal de Ruijterweg 1-100 e/o

Geachte heer / mevrouw,
Hierbij wil ik u van harte uitnodigen voor de fototentoonstelling Admiraal de Ruijterweg van Wiegbrug tot Krommert. Tot en met 14 februari is deze tentoonstelling in de expositieruimte van het stadsdeelkantoor te zien. Aan de hand van historische foto's en kaarten laten wij u zien hoe deze straat en haar nabije omgeving in de afgelopen honderd jaar tot ontwikkeling zijn gekomen. Foto's van deze winter tonen de situatie anno 2003.
De loop van de Admiraal de Ruiterweg en het ontstaan van ons stadsdeel zijn voor een groot deel bepaald door twee gebeurtenissen. In 1900 werd een concessie verleend aan de N.V. Electrische Spoorweg Maatschappij (ESM) voor het aanleggen van een tramlijn tussen Amsterdam en Zandvoort. Het tracˇ liep via de Admiraal de Ruijterweg over het grondgebied van de gemeente Sloten (de huidige Baarsjes). De ESM bezat naast de grond voor de trambaan, nog 30 hectare grond langs het tracˇ. In 1907 verleende de gemeente Sloten toestemming tot het bouwen van woningen aan weerszijden van de trambaan en veertien jaar later wordt de gemeente Sloten door Amsterdam geannexeerd. Hierdoor kan in de jaren twintig en dertig de rest van ons huidige stadsdeel, en dus ook de omgeving van de Admiraal de Ruijterweg, worden bebouwd. Het zou echter tot ver in de jaren '50 duren voordat de laatste herinneringen aan het platteland van de gemeente Sloten uit het straatbeeld zouden verdwijnen.

In de afgelopen jaren heeft de Admiraal de Ruijterweg tussen de Wiegbrug en de Krommert een flinke opknapbeurt gehad. De straat is heringericht en voorzien van aparte fietspaden. Veel van de panden zijn opgeknapt en dat is duidelijk te zien. Verbetering van de panden en reiniging van de gevels zijn nog volop gaande.

Deze tentoonstelling is te bezichtiging van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en donderdag tot 19.00 uur. De toegang is gratis.

Wij hopen u graag te zien op onze tentoonstelling! Met vriendelijke groet,

Stan Steegeling
Stedenbouwkundige

Zie ook:
De Geschiedenis van de Admiraal de Ruyterweg


nieuwspagina