Baarsjes Actueel - Week 43

20 oktober t/m 26 oktober 2003
Afvalstoffenheffing stijgt 5,9 procent

De afvalstoffenheffing wordt tot en met 2006 jaarlijks verhoogd met 5,9 procent. Dit stelt het Dagelijks Bestuur van stadsdeel De Baarsjes voor.

Na berekening van de exploitatiekosten komt de tariefstijging uit op bijna elf procent. Het Dagelijks Bestuur verdeelt deze heffing over drie jaar.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 22-10-2003Omwonenden de Krommert beheren openbare binnentuin

Vijfentwintig omwonenden van de Krommert gaan zich actief inzetten voor het beheer. Zij gaan er voor zorgen dat de openbare binnentuin 's morgens geopend en 's avonds gesloten wordt. Het stadsdeel en de bewoners hebben dit in een convenant vastgelegd.

Wethouder Witte Goudriaan en bewoner Thijs Harmsen van initiatiefgroep de Krommert ondertekenden vrijdag 10 oktober de overeenkomst. Na een jaar worden de gemaakte afspraken geëvalueerd en indien nodig aangepast. 'Een nette buurt is een serieuze zaak en het is een enorme inspanning om dat voor elkaar te krijgen', aldus Goudriaan.

Harmsen: 'De buurt valt of staat met het openen en sluiten van de hekken. Een groep van twintig mensen is daarmee bezig. We hebben steeds een week 'dienst'. De hekken worden geopend om 09.00 uur -in het weekende om 10.00 uur- tot zonsondergang. Ook hebben wij het initiatief genomen om een beheerder te krijgen. Het beheer was niet gecoördineerd, dat deden we zelf om verloedering te voorkomen. Laatst werd er een poging tot inbraak gedaan in éen van de huizen aan de Krommert. De hekken van de speelplaats hebben we toen gesloten en de inbreker kon worden aangehouden.'

'De beheerder kan bij rottigheid snelller ingrijpen en hij kan de daders aanspreken', verwacht Harmsen. Als overige taken heeft de beheerder de binnentuin schoon te houden en te zorgen voor de kwaliteit van het groen. Daarnaast organiseert hij activiteiten en is hij het aanspreekpunt van de omwonenden. Voor de functie van beheerder is nog een vacature.

De speeltoestellen in de Krommert zijn op 14 juni jongstleden vernieuwd. De trappen, die aan een opknapbeurt toe zijn, staan op de agenda.

De ondertekening van het convenant vormde het tweede gedeelte van de afsluiting van de schoonmaakactie 'Goed voorbeeld doet goed volgen'. De Reinier Claeszenstraat was de laatste straat die een grondige veegbeurt kreeg. Bewoners, het stadsdeel en de politie werken aan een schoner, veiliger en gezeligger De Baarsjes. De buurtcoördinator, aanspreekpunt tussen de burger en de bestuurder, vertelt hierover. 'De vervuiling wordt opgemerkt als minpunt. Wij proberen dat positief met de burger op te lossen. De portieken werden door de bewoners zelf schoongemaakt, net als de geveltuintjes. De reiniging zorgde voor een schone straat met de hogedrukspuit. 'Het werd tijd', was de instemmende reactie van de buurtbewoners.'

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 22-10-2003Kinderen fotograferen vrede

Kinderen tussen de negen en twaalf jaar uit De Baarsjes zijn een dag op pad gegaan met een camera om foto's te maken van iets dat hun een gevoel van vrede geeft. Het resultaat is te zien in de tentoonstelling 'Thinkpeace'.

Een overzicht van foto's van de veertig kinderen is vanaf vrede, Baarsjesweg 204-206-kelder. Wethouder Witte Goudriaan opent om 17.00 uur de tentoonstelling. Daarna geven achttien kinderen van negen tot twaalf jaar het street-dance optreden 'Kinderen dansen VET in De Baarsjes'. Dit onder leiding van choreograaf Suzanne Marx. De dansgroep is geformeerd naar aanleiding van het fotoproject.

De kinderen hebben bijvoorbeeld twee oude mensen op een bankje in het park, hun kleine broertje, een kerk, dieren op de kinderboerderij of hun eigen hond gefotografeerd. 'De kinderen hebbben de onderwerpen samen bedacht', vertelt mede-initiatiefneemster Ella Arps. 'De kwaliteit is verrassend. Het is zo mooi gemaakt alsof het beroepsfotografen zijn. Van de 36 gemaakte foto's mochten zij er één uitzoeken voor de tentoonstelling. Je kan zien dat iedereen een eigen hand heeft in het fotograferen en het kiezen.'

De kinderen zijn door de fotografen Robert Rizzo en Lars Keppel apart geportretteerd. Deze zwart-wit foto's zijn uitvergroot opgehangen.

De fototentoonstelling is een initiatief van een aantal buurtbewoners die samenwerking zochten met Kunstenaarsinitiatief WitterdanWit, Fullhouse Kunstmanagement en het Wijkcentrum Mercatorplein. De jonge fotografen ziijn geworven via de scholen Corantijn, De Kleine Prins, Joop Westerweel en de buurthuizen de Tulp en de Tagerijn.

'Thinkpeace' is te zien tot zaterdag 15 november van 14.00 tot 18.00 uur. Daarna verhuist de tentoonstelling naar de expositieruimte van de bibliotheek op het Mercatorplein. Hier zullen de foto's te zien zijn t/m 13 december.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 22-10-2003


nieuwspagina