Baarsjes Actueel - Week 52

22 december t/m 28 december 2003
Baarsjes: 'Onderwijs eigen taal kan worden afgeschaft'

Mirjam Smeels, stadsdeelwethouder Onderwijs in De Baarsjes, vindt het een goede zaak dat het kabinet het onderwijs in 'allochtone levende talen' niet meer wil bekostigen. Zoals het er nu naar uitziet zal de Tweede Kamer akkoord gaan.

Op de openbare scholen in De Baarsjes krijgen alleen kinderen van de bovenbouw onder schooltijd les in de eigen taal. Dat wordt in het nieuwe schooljaar, per 1 augustus, afgeschaft als de plannen van het kabinet doorgaan. Mirjam Smeels zal daar geen traan om laten, meldt ze desgevraagd. 'Les in de eigen taal is altijd aangeprezen als een belangrijke ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal, maar inmiddels zijn we toe aan de derde generatie allochtonen. Veel ouders zijn hier naar school gegaan en beheersen het Nederlands in voldoende mate. Een ander argument, dat het belangrijk is dat kinderen Turks of Arabisch leren omdat ze misschien terug gaan naar het land van hun ouders, gaat ook niet meer op. Ze gaan hooguit terug voor vakantie.

De Baarsjes, zo voegt ze eraan toe, heeft al de meeste voorscholen van alle stadsdelen, waar kinderen vanaf twee en een half jaar extra steun krijgen bij het leren van Nederlands. 'Bovendien vindt ik dat we niet steeds moeten praten over Marokkanen, Turken en Surinamers, maar over Nederlanders, die soms alleen andere wortels hebben.'

Deze week verscheen een rapport waaruit blijkt dat De Baarsjes goed scoort op onderwijsgebied. Mirjam Smeels: 'De gemeente wil dat de helft van alle kinderen met een taalachterstand naar een voorschool kan. In De Baarsjes zitten we daar al op, ik zou dus zo graag een deel van die andere helft naar de voorschool sturen.'

In zo'n voorschool, meestal aan een peuterspeelzaal gekoppeld, krijgen de peuters vier dagdelen in de week extra ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal.

Smeels: 'De Rosa Boekdrukkerschool, om een voorbeeld te geven, zou zó met een middaggroep kunnen beginnen maar daar is helaas geen geld voor. Als stadsdeel stoppen we er al flink wat geld in, méér gaat niet.'
Overigens blijkt uit het rapport dat de onderwijsachterstand in De Baarsjes, waar 83,8 procent van de kinderen op de openbare basisscholen in een achterstandsgezin is geboren, inmiddels aardig is weggewerkt. 'Wat prestaties betreft, zitten de scholen op het landelijk gemiddelde en dat is met name te danken aan de inspanningen die de scholen hebben gepleegd.'

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 24-12-2003Baarsjes verhoogt prijzen gymzalen

Het Dagelijks Bestuur van De Baarsjes heeft besloten om de huur voor het gebruik van de gymzalen van de vijf openbare scholen flink te verhogen.

Kostte een uur sporten of anderzins recreëren in het verleden tien euro per uur, als het aan het DB ligt, gaat dat omhoog naar bijna zeventien euro. De gymzalen worden gebruikt voor lessen in Teakwondo, karate en door sportverenigingen. Het afgelopen jaar hebben de gymzalen een opknapbeurt gekregen. Het stadsdeelbestuur wil nu dat de gymzalen door de tariefsverhoging 'kostendekkend' werken.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 24-12-2003


nieuwspagina