Baarsjes Actueel - Week 39

22 september t/m 28 september 2003
Jeugdcentrum vervangt jongerenhonk en speeltuin

Stadsdeel De Baarsjes krijgt van B en W de gevraagde 1,6 miljoen euro voor een nieuw vrijetijdscentrum voor kinderen en jongeren. Het gaat jongerencentrum La Rainbow en speeltuin Plan West aan de van Speijkstraat vervangen.

Aan de Van Speijkstraat komt een centrum voor sport, educatie en ontspanning voor jeugd tot 23 jaar. In 2005 wordt met de bouw gestart, begin 2006 zal het nieuwe centrum klaar zijn.

Jongeren en buurtbewoners krijgen een sterke inbreng bij de ontwikkeling van het vrijetijdscentrum, belooft het stadsdeel. Van hen wordt verwacht dat zij een actieve rol gaan spelen bij het beheer van het terrein en het gebouw. De buurt wil een open en licht gebouw, een sportveld en speelplekken voor de kleintjes.

De leiding moet streng en multicultureel zijn. Ze moet ervoor zorgen dat jongens en meisjes, klein en groot van het centrum gebruik kunnen maken, zonder dat de ene groep de andere terroriseert.

Op 2 oktober presenteert portefeuillehouder Henk Boes de eerste plannen voor het centrum. De subsidie van de centrale stad komt uit het budget voor het Grotestedenbeleid, een erfenis van Paars.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 24-09-2003Mercatorpark trekt criminaliteit aan

Stadsdeel De Baarsjes wil met de eigenaren van de gebouwen gezamenlijk bewaking inhuren om een einde te maken aan de criminaliteit in het Mercatorpark.

De politie heeft in dit geïsoleerde en onbewoonde gebied tussen de A10, de Jan van Galenstraat en de Jan Evertsenstraat circa honderd delicten geregistreerd, veelal nachtelijke inbraken en vernielingen aan auto's. Het park wordt 's avonds en 's nachts gebruikt door drugsgebruikers en zo'n vijftig rondhangende jongeren.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 17-09-2003


nieuwspagina