Baarsjes Actueel - Week 22

26 mei t/m 1 juni 2003
Buren RIVA-terrein eisen nieuw overleg

Omwonenden van het RIVA-terrein zijn fel tegen de sloop van twee panden in de Witte de Withstraat en de aanleg van een nauwe onderdoorgang met winkeltjes. Op die plek wordt de nieuwe Westermoskee gebouwd.

'Wij zijn niet tegen een moskee,' zegt voorzitter Marie Louise Boel van de vereniging van omwonenden van het RIVA-terrein. 'Wij zijn geen moskee haters, maar vinden het zonde dat acht goede sociale-huurwoningen verdwijnen. We zijn tegen een gigantisch lange onveilige onderdoorgang en winkeltjes die nergens voor nodig zijn.'

De problemen begonnen in december 2000 toen de stadsdeelraad het Aya Sofia en projectontwikkelaar Het Oosten toestonden af te wijken van het vastgestelde bestemmingsplan. De omwonenden beseften de gevolgen te laat. Toen ze in de moskee een
artistimpressie zagen, waren ze geschokt. De Westermoskee wordt 25 meter hoog en krijgt een minaret van 42 meter. Daaromheen komen hoge bouwblokken. De moskee komt dicht op de bestaande woningen en zal veel zon wegnemen. Vanaf de Witte de Withstraat wordt zij toegankelijk via een passage waarvan vriend en vijand voorspellen dat die onveilig wordt.

Omwonenden verwijten het stadsdeel achterkamertjes politiek. Toen van de oude plannen afgeweken werd, had niemand in de gaten dat er slechts één keer -alleen in de raadscommissie vlak na de eerste informatieavond voor de buurt- ingesproken kon worden. 'Ook ben er steeds vanuit gegaan dat er meerdere inspraakavonden zouden zijn, zoals altijd bij grotere bouwplannen,'zegt Boel, nota bene zelf oud-stadsdeelwethouder.
Haar verwijten vindt stadsdeelvoorzitter Henk van Waveren onterecht. Het stadsdeel voert volgens hem de besluiten uit die de deelraad in alle openbaarheid genomen heeft. 'De voltallige raad heeft met heel groot enthousiastme de overeenkomst met de projectontwikkelaar en de Aya Sofia goedgekeurd. Niks achterkamertjes.'

Omwonenden hebben bezwaren aangetekend, maar het Dagelijks Bestuur heeft er niet één van gehonoreerd. En dus mag het stadsdeel doorgaan met het afgeven van sloop- en bouwvergunningen. Toch vindt Boel dat het stadsdeel moet proberen opnieuw te overleggen met Aya Sofia, op grond van voortschrijdend inzicht over de gevolgen voor de buurt. Wie gaat nou een onderdoorgang bouwen, met winkels waar niemand op zit te wachten, ten koste van goede en ruime sociale huurwoningen, redeneert Boel.
Van Waveren denkt er niet over om Aya Sofia en Het Oosten hierover te benaderen. Van Waveren: 'Onbehoorlijker zou je niet kunnen besturen. Het is een contract waarover lang met de projectontwikkelaar en Aya Sofia onderhandeld is.'

Bron: Stadsdeel De Baarsjes

Zie ook: Baarsjes vreest parkeerproblemen (d.d. 05-03-2003)
Feest in vernieuwde Speelplaats de Krommert op 14 juni

Speelplaats de Krommert wordt vernieuwd. Stadsdeel De Baarsjes zorgt ervoor dat oude speeltoestellen vervangen of opgeknapt worden, en dat er nieuwe glijbanen komen. Kortom, de hele speelplaats krijgt een grote opknapbeurt. De planning is dat het werk per 1 juni klaar is.

Dialooggroep Does-, Tromp- en Geuzenbuurt en Initiatiefgroep De Krommert organiseren op zaterdag 14 juni van 15.00 tot 21.00 uur een buurtfeest om de opening van de vernieuwde speeltuin te vieren. Het motto van het feest is: Ontmoeting in de Tuin.


Programma
Tal van activiteiten zullen plaatsvinden. Op het programma staan onder andere een muziekoptreden, een expositie over de geschiedenis van de Krommert met rondleiding, een verhalenverteller, stand-up comedian, DJ, schminken van kinderen.

Het Open Podium geeft buurtbewoners de gelegenheid hun kunnen op het gebied van muziek, dans, of anderszins te tonen. Iedere buurtbewoner die hier aan deel wil nemen kan zich opgeven bij Karin Huigh tel. (020)4120498, e-mail:
Karin@Japes.nl

Wilt u meehelpen?
Iedereen die een handje wil toesteken is van harte welkom, zowel bij de voorbereiding als op de dag zelf, en kan zich aanmelden bij Karin.

Beschilderen schuurtje: Kinderen gevraagd!
Kinderen uit de buurt mogen samen met een kunstenaar het schuurtje op de speelplaats beschilderen. Zij kunnen zich hiervoor opgeven door een briefje (met naam, adres en leeftijd) in de bus te doen bij Thijs Harmsen, Admiraal De Ruijterweg 62hs. Zij krijgen dan bericht over hoe en wanneer dit gaat gebeuren.

Waar en wanneer?
Speelplaats De Krommert, Admiraal De Ruijterweg tussen nr. 90 en 92 en Reinier Claeszenstraat 1 op zaterdag 14 juni van 15.00 tot 21.00 uur.

Bron: Stadsdeel De Baarsjes


nieuwspagina