Baarsjes Actueel - Week 18

28 april t/m 4 mei 2003
Bewonersavond werkzaamheden en plannen rond keerlus Surinameplein

Op het Surinameplein zullen de komende maanden diverse werkzaamheden plaatsvinden. Er gaat gewerkt worden aan delen van de rijweg, bepaalde tramsporen, de riolering en het plantsoen rond de keerlus voor trams.

Stadsdeel De Baarsjes wil u graag informeren over deze plannen en uw mening horen over onze voorstellen voor aanpassingen in het plantsoen. Daarom organiseert het stadsdeel op donderdag 8 mei een bewonersavond in de Corantijnschool, Corantijnstraat 4, die begint om 19.30 uur.

De avond begint met een kort informatief gedeelte over:
  • de plannen van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf (GVB) voor het gebruik van de keerlus als eindhalte vanaf dit voorjaar;
  • de vernieuwing van het asfalt en de tramsporen op de rotonde in het najaar van 2003;
  • geplande rioleringswerkzaamheden van DWR op en rond de keerlus op het Surinameplein in het najaar van 2003.
Dit zijn al vastgestelde plannen, waarbij geen inspraak meer mogelijk is.

Inspraak over ideeën over de aanpak van het plantsoen rond de tramkeerlus:
  • kleine aanpassingen aan het groen;
  • aanpassingen aan de bestrating;
  • vernieuwing van het straatmeubilair en opknappen van de speelplek.
Op deze plannen kan men reacties geven.

Het nieuwe ontwerp voor het plantsoen rond de keerlus kunt u vanaf 1 mei inzien in Buurthuis de Tulp aan de Postjeskade 200 en op het stadsdeelkantoor, Baarsjesweg 224.

Voor alle duidelijkheid: in het verleden is er sprake geweest van grootschalige plannen voor het Surinameplein, waarbij de bebouwing en de rotonde ingrijpend zou worden aangepast. Deze plannen zijn voorlopig van de baan. Het gaat nu om kleinere onderhoudswerkzaamheden.

Bron: Stadsdeel De BaarsjesKleine kans op behoud Chassékerk

Het Dagelijks Bestuur heeft de afwijzing ingetrokken om de Chassékerk op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Daarmee is een kleine opening gemaakt om de kerk toch te behoeden voor sloop. Het kerkbestuur wil niet dat het gebouw een andere functie krijgt dan die van katholiek godshuis. De sloopvergunning is inmiddels afgegeven. Mocht de kerk alsnog de status van gemeentelijk monument krijgen, dan wordt de sloopvergunning ingetrokken.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 30-04-2003

Zie ook:
Advies Dagelijks Bestuur De Baarsjes: Chassékerk geen rijksmonument (09-04-2003)


nieuwspagina