Baarsjes Actueel - Week 36

30 augustus t/m 5 september 2004

Expositie en rondleidingen in Jeruzalemkerk

Op 25 april 1929, dus 75 jaar geleden, werd in een feestelijke dienst de Jeruzalemkerk in Amsterdam-West geopend. Toen 75 jaar geleden de plannen voor de stadsuitbreiding in de buurt (het huidige De Baarsjes) steeds duidelijker waren geworden, was vanuit de Petruskerk (Sloterdijk) een actie gestart om te zorgen voor een nieuwe kerk in de wijk. Vanaf 1924 werd door deurcollectes en huisbusjes geld opgehaald. Het motto van deze actie was 'stad zonder tempel'.

Architect van het gebouw werd ir Ferd. B. Jantzen Gzn. De kerk is een zeldzaam exemplaar van een kerkgebouw in de stijl van de Amsterdamse School. Bij het ontwerp liet Jantzen zich leiden door het motto van de actie 'stad zonder tempel.' Het bracht hem op het idee, de kerk symbolen mee te geven van de tabernakel en van de tempel in Jeruzalem. De Jeruzalem heeft bijvoorbeeld geen toren, omdat de tempel in Jeruzalem die ook niet had. De tempel laf op een bergplateau. De Jeruzalemkerk ligt ook op een soort plateau, bij de hoofdingang te overbruggen door drie treden.' Opvallend aan het gebouw is verder de strakke symetrie. Sinds 2004 is het kerkgebouw rijksmonument.De Jeruzalemkerkgemeente, die elke zondag in het gebouw bijeenkomt, maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Amsterdam i.w. De gemeente bestaat uit ongeveer 300 actieve leden, waaronder een grote groep jongeren en jonge gezinnen.

Ter gelegenheid van het jubileum is de kerk op zaterdag 11 september (monumentendag) en zaterdag 18 september (Baarsjesdag) geopend voor publiek. Op deze dagen worden rondleidingen gegeven door het gebouw. Ook is een stand met informatie aanwezig.

Verder is op deze dagen de beeldengroep 'De zeven werken van barmhartigheid' geëxposeerd in het kerkgebouw. De Bussumse beeldend kunstenaar Tineke Smith maakte vorig jaar in opdracht van de Protestantse Diaconie van Amsterdam een nieuwe verbeelding van de 'zeven werken van barmhartigheid'. De 'zeven werken' spelen in het christelijk geloof en in onze cultuur een belangrijke rol. Het gaat om de voorwaarden voor een humaan bestaan: de hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken geven, de vreemdeling huisvesten, de naakten kleden, de gevangenen bezoeken, omzien naar de zieken, de doden begraven. Eerder waren de sculpturen te zien in de Corvershof, het Bijbels Museum, op IJburg en in de Westerkerk.


PROGRAMMA 11-9-2004
10:30 - 14:30 uur: Kerk open
12:00 uur: Rondleiding door de kerk
13:00 uur: Rondleiding door de kerk

PROGRAMMA 18-9-2004
12:00 - 16:00 uur: Kerk open
14:00 uur: Rondleiding door de kerk

CONTACTGEGEVENS:
Jeruzalemkerk
Jan Mayenstraat 14
1056 SG Amsterdam

Meer informatie over de Jeruzalemkerk is te vinden op de website:
www.jeruzalem-kerk.nl

Persbericht Jeruzalemkerk, 1 september 2004


nieuwspagina