Baarsjes Actueel - Week 45

1 november t/m 7 november 2004

Stijging leges en precariobelasting

Stadsdeel De Baarsjes wil de tarieven voor de leges en precariobelasting verhogen met 0,5 procent.

De horecavergunningen worden verhoogd met honderd euro. De behandeling kost meer tijd door de nieuwe BIBOB-check op de levenswandel van de eigenaar.
De aanvraag van de bouwvergunning stijgt meer dan 0,5 procent om het kostendekkend te houden. De tarieven voor het afzetten van parkeervakken worden verlaagd.
De tarieven voor straathandel blijven 135 euro en ook de tarieven voor het kappen van een boom zijn gelijk (48 euro).
De afvalstoffenheffing blijft gelijk. De deelraad besluit op dinsdag 30 november.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 03-11-2004Bewonersavonden over parkeren

Het stadsdeel start op woensdagavond 3 november met bewonersavonden over parkeren. De wethouders bespreken met de bewoners de introductie van wachtlijsten voor parkeervergunningen.

In de Chassébuurt komt bovendien aan de orde hoe het staat met de parkeermogelijkheden tijdens de herprofilering van de wegen. De bewoners van deze buurt krijgen de gelegenheid te reageren op de komst van ondergrondse parkeergarages in plaats van parkeren op de weg.

Het eerste overleg wordt woensdag 3 november gehouden in de Balboastraat 18 (Jan Maijen- en Mercatorbuurt). De Does-, Tromp- en Geuzenbuurt krijgt donderdag 4 november het woord in de Admiraal de Ruijterweg 148. In het stadsdeelkantoor, Baarsjesweg 224, wordt maandag 8 november een bewonersavond voor de Postjesbuurt gehouden. Tot slot wordt op donderdag 11 november een bijeenkomst voor de Chassébuurt gehouden in buurthuis Chassé, Chasséstraat 91. Alle avonden beginnen om 19.30 uur.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 03-11-2004


nieuwspagina