Baarsjes Actueel - Week 6

2 februari t/m 8 februari 2004

Primeur voor vredesproject op basisschool

De Joop Westerweelschool in De Baarsjes had gisteren een stedelijke primeur. De school aan de Orteliusstraat reikte als eerste school in Amsterdam aan twaalf leerlingen een zogenoemd 'mediator-diploma' uit en was daarmee in één klap twaalf vredesstichters rijker.

De leerlingen uit de bovenbouwgroepen zeven en acht hebben speciaal voor het diploma 'mediator' drie trainingsdagen gevolgd. Daarbij leerden ze conflicten tussen schoolgenootjes vreedzaam en door praten op te lossen.

'Elke dag hebben twee leerlingen dienst', legt adjunct-directeur Thea Koster van de school het systeem uit. De Mediators van de dag zijn voor iedereen gemakkelijk herkenbaar. Op een mededelingenbord op de gang hangen de namen en foto's van degenen die de vrede op school die dag moeten bewaken.

In de pauzes, wanneer de meeste ruzies zich voordoen lopen de mediators in herkenbare jackjes over het schoolplein en door de gangen. Kinderen die met elkaar in conflict komen moeten in principe eerst naar hun mede-leerlingen uit de bovenbouw. Die nemen de strijdende partijen mee naar een speciale tafel op de eerste etage, waar weinig andere leerlingen langskomen. Daar vindt dan in alle rust het gesprek plaats. Na afloop maken de mediators een rapport op, waarin zij schrijven wie er met elkaar ruzie hadden, waar dat over ging en wat de uitkomst van het gesprek is. Dat rapport presenteren ze dan aan een van de begeleidende docenten met wie ze het bespreken. 'Verder komt er geen docent meer aan te pas', zegt Koster

De diploma's zijn het hoogtepunt van het project De Vreedzame School, waarmee de Joop Westerweel als eerste en tot nu toe de enige basisschool in Amsterdam ongeveer twee jaar geleden startte. Het project leert kinderen om te gaan met hun emoties en problemen te benoemen. Ook leren ze andermans mening te respecteren. Het project werpt inmiddels zijn vruchten af. 'Ik wil niet zeggen dat er nooit meer gevochten wordt, maar het is merkbaar afgenomen', aldus de trotse adjunct.

Stadsdeelwethouder van Onderwijs Mirjam Smeels (VVD) is razend enthousiast en trots op de school in haar stadsdeel. 'Zeker in deze tijd waarin veel aandacht is voor hoe je met elkaar omgaat vind ik het een enorm goed initiatief van die school. Want, jong geleerd is oud gedaan, zeg ik altijd maar.' Smeels wil het Vreedzame Schoolproject ook gaan aanprijzen op andere basisscholen in De Baarsjes.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 04-02-2004Milieuprogramma 2004 legt accent op isolatie

Het Dagelijks Bestuur van De Baarsjes legt in het milieuprogramma 2004 onder meer accent op energiebesparing en isolatie tegen geluidshinder.

Alle tien de basisscholen zijn intussen voorzien van hoog rendementsketels en in 2004 wordt in de Jan van Galenstraat het laatste gevelsaneringsproject afgerond dat woningen beschermt tegen verkeerslawaai. Verder voorziet het Milieuprogramma 2004 in een klimaatscan die de mogelijkheden voor energiebesparing inventariseert. Bij bedrijfsscontroles wordt extra aandacht besteed aan energiebesparing. Horecabedrijven worden extra gecontroleerd op de omgang met afvalstoffen. Voor particuliere huishoudens onderzoekt het stadsdeel welke inzamelmethode voor klein chemisch afval het meest effectief is. In februari besluit de stadsdeelraad.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 04-02-2004Beste mensen,

Met grote trots maken wij bekend dat de website van de Stichting Beheer Mercatorplein e.o. vanaf heden geopend is, met andere woorden; ...SBM IS ONLINE!!!

Neem gauw een kijkje op
www.beheermercator.org

Wij vinden het altijd leuk om reacties te ontvangen.

Veel kijk- en leesplezier!

Met vriendelijke groet,

het secretariaat
tel. 4124 906
info@beheermercator.orgHulpinstellingen Baarsjes onder één dak

Hulpinstellingen in De Baarsjes worden gemakkelijker bereikbaar. De schuldhulpverlening, het algemeen maatschappelijk werk, de sociaal raadslieden en de Formulierenbrigade, gaan vanaf 1 april onder één dak aan de Baarsjesweg.

Dat is één van de maatregelen van Baarsjes-wethouder Welzijn Henk Boes (CDA), naar aanleiding van het huisbezoekproject in de Orteliusbuurt Noord. Uit dat onderzoek, waarbij honderden huishoudens werden bezocht, bleek dat één op de vijf Baarsjesbewoners problemen had, maar niet de weg wist te vinden naar de betreffende hulpverleningsinstellingen.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 04-02-2004Beter Verbeteren

De Baarsjes heeft hoog gescoord bij de subsidieaanvragen Beter Verbeteren om op de voorgevels van woningen de oorspronkelijke detaillering terug te brengen.

Het gaat bij deze welstandssubsidie om woningen uit de negentiende eeuw of uit de jaren 1920-1940. Sinds 1999 hebben ongeveer 450 Amsterdamse panden (ruim 1800 woningen), verspreid over negen stadsdelen, subsidie gekregen voor Beter Verbeteren. Daarvan staan maar liefst 170 panden (bijna 700 woningen) in De Baarsjes.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 04-02-2004


nieuwspagina