Baarsjes Actueel - Week 2

5 januari t/m 11 januari 2004

Frisse wind door starterscentrum

Beginnende ondernemers maken te weinig gebruik van het in 2000 opgerichte Starterscentrum West. Dat zegt Peter Sluijs, die met ingang van het nieuwe jaar namens het adviesbureau K+V coördinator is van het adviescentrum voor starters. Uit cijfers blijkt dat slechts twintig procent van de beginnende ondernemers uit de zeven westelijke stadsdelen zich door het speciaal hiervoor opgerichte centrum laat begeleiden.

'Zonde', vindt Sluijs die onlangs namens K+V met de gemeente Amsterdam een eenjarig contract overeenkwam voor het beheer van het Starterscentrum West. Hiermee neemt het adviesbureau het stokje over van de bedrijven Renaval en IMK die vanaf de opening het starterscentrum hebben gerund.

De belangrijkste reden voor de oprichting van het centrum was het hoge percentage beginnende ondernemers in West dat al na een jaar over de kop ging. Maar ook was het de bedoeling dat het centrum de afstand tussen de beginnende ondernemer en de ondersteunende instanties verkleint. Naast het centrum in West kunnen ondernemers in Zuidoost, Noord en Oost ook bij het starterscentrum terecht.

In hoeverre de doelstellingen in West zijn gehaald, is nog de vraag. Feit is dat de huidige twee partijen die zich met het starterscentrum bezighouden, Renaval en IMK, ermee ophouden en het organisatie- en adviesbureau K+V deze taak het komende jaar op zich neemt. Sluijs heeft hierin alle vertrouwen, zo blijkt. 'K+V heeft op andere partijen voor dat wij twintig jaar ervaring hebben met het adviseren van ondernemers. Verder hebben wij ons beziggehouden met het project Nieuwe bedrijvigheid waarbij innovatieve starters intensief door ons werden begeleid.' Vier werknemers met als coördinator Peter Sluijs hebben het nieuwe jaar het Starterscentrum West onder hun hoede. Dit team wordt aangevuld met zo'n tien deskundigen die elk hun specialisatie hebben.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 07-01-2004


nieuwspagina