Baarsjes Actueel - Week 15

5 april t/m 11 april 2004

Het Oosten koopt Broederhuis aan

Woningcorporatie Het Oosten koopt het Broederhuis aan de Postjesweg. Het Oosten is dit met de huidige eigenaar overeengekomen. De tijdelijke huisvesting van de Aya Sofia in het Broederhuis is uitgesteld.

'We zijn blij met deze stap', zegt projectleider Henk van Houtrijve van het stadsdeel. 'Dat betekent dat we geen onteigeningsprocedure hoeven te starten en verder kunnen met onze plannen.' Het stadsdeel wil op de huidige plek van het Broederhuis de nieuwbouw van Nieuw Vredenburgh realiseren. Op de plaats waar nu het zorgcentrum staat kunnen dan honderd nieuwe woningen worden gebouwd, voor een deel ouderenwoningen.

Op 27 januari is de Nota van Uitgangspunten voor het Broederhuis en omgeving -de ontwikkelingslocatie- door de stadsdeelraad vastgesteld. Eind vorig jaar is de nota op verschillende avonden besproken met omwonenden en andere betrokkenen.
Naar aanleiding hiervan is één van de uitgangspunten -nl. om ook enkele meters in het Rembrandtpark te bouwen- geschrapt. Van Houtrijve: 'Bewoners hechten zeer aan het park en willen dit zoveel mogelijk intact laten. Sommigen zijn bang dat als je eenmaal gaat bouwen in het park, het einde zoek is. Het uitgangspunt is nu dat we binnen de bestaande rooilijnen blijven.'

De komende tijd gaat het stadsdeel met de betrokken partners -Het Oosten, Nieuw Vredenburgh, de kerk en de Augustinusschool- om de tafel zitten om een ontwikkelingsovereenkomst af te sluiten. Eind van dit jaar wordt dan een programma van eisen voor het gebied opgesteld. Van Houtrijve heeft goede hoop dat ook de nieuwbouw van de Agustinusschool in de plannen kan worden meegenomen. Wegens gebrek aan financiering was deze aanvankelijk afgeblazen. 'Voor een deel denken we die te financieren uit de opbrengsten van woningverkoop, en de school zal zelf ook een deel bijdragen.'

De Aya Sofia moskee wordt tijdelijk gehuisvest in het Broederhuis maar is hier nog niet ingetrokken. De sloop- en nieuwbouwplannen voor het Riva-terrein zijn vetraagd zodat Aya Sofia hier nog steeds in de garagegebouwen zit. Zodra de sloop op het Riva-terrein start, zal de Aya Sofia het Broederhuis betrekken.

Bron: Nieuwsbrief Orteliusbuurt, maart 2004


nieuwspagina