Baarsjes Actueel - Week 37

6 september t/m 12 september 2004

BORT: complex te groot voor de buurt

Voortijdig gejubel, noemt Vereniging BORT de uitlatingen van stadsdeel De Baarsjes inzake de bouw van de Westermoskee op het Riva-terrein. Onlangs bevestigde de rechter dat twee panden aan de Witte de Withstraat gesloopt mogen worden om zo een passage te creëren. De omwonenden zijn overtuigd van de onveiligheid van de steeg.

'Er bestaat geen veilige steeg in Amsterdam', vindt Willem Ibo, een van de zeventig leden van BORT (Belangenbehartiging Omwonenden (voormalig) Riva-terrein). 'We begrijpen niet waarom die steeg er moet komen', vertelt Marie-Louise Boel, voorzitter van BORT. 'Het argument dat het stadsdeel aandraagt, is dat de moskee en het plein goed bereikbaar moeten zijn omdat de belangrijke functies zijn. Ons verweer is dat het al toegankelijk is via de Baarsjesweg. Waarom moeten acht goede sociale huurwoningen daarvoor het loodje leggen?'

Ibo: 'Tijdens een voorlichtingsavond van het stadsdeel voor bewoners, in november 2002, heb ik gevraagd aan stadsdeelvoorzitter Henk van Waveren waarom er een steeg moet komen. Hij vertelde dat het plein aan twee zijden ontsloten moet zijn uit religieuze overwegingen. De voorzitter van de Aya Sofia Moskee, de heer Karacer, sprak dat tegen.' Lochisch gezien is het niet te snappen, menen beiden. 'Er is geen redelijk argument voor', zegt Ibo.

BORT heeft twee jaar ingesproken en brieven en bezwaarschriften ingediend. 'We hebben nooit geprotesteerd tegen de komst van de woningen', vertelt Boel. Het ook zonde als het terrein braak blijft liggen, want er is een aanzienlijk woningtekort.' Ibo: 'Als complex is het te groot voor de buurt. Het is vergelijkbaar als je de Arena hier neerzet.' Boel is het daarmee eens: 'Het is een veel te grote voorziening, denk alleen maar aan de toeloop en de parkeeroverlast.'

Afgelopen donderdag zou er een hoorzitting van de bezwarencommissie komen, maar die is twee maanden uitgesteld vanwege nieuwe plannen die Het Oosten heeft ingediend. Het Dagelijks Bestuur van De Baarsjes wil de tijd hebben om de plannen te bestuderen. De nieuwe plannen omvatten de bouw van een snackbar, supermarkt, slager, groenteboer en een bakker. Ook komen er twee hekken die tijdens de opoeningstijden van de moskee open staan. Er is ruimte voor 1000 vierkante meter maatschappelijke voorzieningen en 2000 vierkante meter bedrijfsruimte. De bibliotheek wordt niet gebouwd. De cijfers waren eerst omgedraaid: 2000 vierkante meter maatschappelijke voorzieningen en 1000 vierkante meter bedrijfsruimte. 'Wat het gevolg is weten we niet. We zijn wantrouwend geworden en willen eerst uitzoeken of dit beter voor ons is', meent Ibo.

Ook vindt Boel het vreemd dat er een horecavestiging komt. 'Het stadsdeel ontmoedigt de horeca. Bedrijfseconomisch is het onbegrijpelijk dat het stadsdeel de winkeltjes waarvan sommige nog geen zestig vierkante meter zijn, toestaat.'

'Het stadsdeel jubelt veel te vroeg', aldus Boel. 'De bouwaanvraag is nog niet gedaan en de vergunning is er nog niet. Bewoners worden op het verkeerde nbeen gezet. Wij kunnen nog steeds invloed uitoefenen. We moeten nog inspraak krijgen op de bouwplannen.'

De sloopvergunning voor de Witte de Withstraat 36-38 is niet meer geldig in de nieuwe plannen, meent Boel. 'De bouwvergunning is niet meer geldig, dus de sloopvergunning ook niet meer.'

Volgens het stadsdeel heeft Het Oosten een nieuwe aanvraag vrijstelling gedaan. De nieuwe plannen zouden praktischer zijn. een woordvoerder van De Baarsjes: 'Er komt geen inspraak. De doorgang is onderdeel van het totale plan en dat is al goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur.'

De doorgang moet er komen, omdat in de opzet van het plan het terrein vanaf zoveel mogelijk kanten toegankelijk moet zijn, aldus de woordvoerder. 'Door de passage is het plein veel toegankelijker. Bezoekers hoeven niet om te lopen.'

Van een ontmoedigingsbeleid voor de horeca is geen sprake, reageert de woordvoerder. 'Er is wel onlangs een snackbar gesloten in de straat, maar dat was vanwege wanbeheer. We hebben geen ontmoedigingsbeleid tegen snackbars, wel tegen café's die niet goed beheerd worden.'

Bron: Weekblad De Echo d.d. 08-09-2004

Zie ook:
Groen licht voor Westermoskee (19-08-2004)
Zie ook: Art Impression Westermoskee
Vraag aan de provider over de statistieken van www.verbaarsjes.nl

Sinds eerverleden maand zijn er de ene dag het normaal aantal bezoekers en de volgende dag maar een paar. Dit gaat de hele maand juli en augustus zo door en ook in september, niet zoals de maanden daarvoor.
Kan het zijn dat er toch nog iets niet klopt met de statistieken of is dit gewoon toeval?


Helaas is dit geen toeval, dit blijkt een fout in het pakket te zijn. U kunt er van uitgaan dat de die lage bezoekers aantallen niet kloppen. Wij hebben de ontwerpers van het pakket hierover bericht maar die hebben tot op heden nog geen oplossing kunnen bieden.

Momenteel is onze afdeling beheer aan het testen met een geheel nieuw pakket, als deze test goed gaan zal dit pakket over ongeveer 2 maanden geïmplementeerd worden. Tot die tijd kan ik uw statistieken voor uw domein nwel overzetten naar een nieuwere versie van hetzelfde pakket, het nadeel hiervan is dat de statistieken van vorig jaar niet meegenomen kunnen worden en het importeren waarschijnlijk een week duurt. Als u niet op het nieuwe pakket wilt wachten en overgezet wilt worden naar de nieuwere versie van het huidige pakket dan kunt u mij gewoon even terug mailen en dan zal ik de statistieken zo spoedig mogelijk voor u overzetten.

In ieder geval onze excuses voor het ongemak.

De webhost van www.verbaarsjes.nlOpvang bij rampen

Stadsdeel De Baarsjes heeft een nieuw rampenplan gemaakt dat aansluit bij dat van de gemeente Amsterdam.

Het rampenplan voorziet in een crisiscentrum, ondersteunende teams, vrijgehouden telefoon- en faxlijnen en hulpmaterieel. Bewoners worden opgevangen in de Rosa Boekdrukkersschool. De Baarsjes gaat het rampenplan een maal per jaar oefenen

Bron: Weekblad De Echo d.d. 08-09-2004


nieuwspagina