Baarsjes Actueel - Week 25

14 juni t/m 20 juni 2004

Bewonersvereniging De Baarsjes zet zich in voor actieve buurt

Oppakken wat verloren is, dat is het motto van Bewonersvereniging De Baarsjes 'Samen staan we sterk'. Het straatfeest op het Columbusplein, zondag 13 juni, was het eerste succes dat de nieuwbakken bewonersgroep boekte. Zij proberen andere bewoners aan te sporen om actief te worden in de buurt.

Roelof Schouten is een van de bewoners van het Columbusplein die een brief van het stadsdeel in de bus kreeg met de vraag een buurtfeest te organiseren. Schouten: 'Scholieren hadden het plein schoongeveegd en bewoners moesten dit goede voorbeeld volgen.' Vervolgens is hij samen met een paar anderen gaan flyeren en werd het concept van het bewonersoverleg bedacht.

De oprichting van Bewonersvereniging De Baarsjes heeft ook te maken met de sluiting van het Wijkcentrum op het Mercatorplein in januari. Schouten: 'Groepen kwamen elkaar door het wegvallen van het wijkcentrum niet meer tegen. Bewonersvereniging De Baarsjes heeft contact gezocht met de verschillende groepen en probeert deze te structureren. De bewonersgroepen krijgen ook ondersteuning, voorheen de taak van het wijkcentrum. Het is in De Baarsjes iets beter geworden en dus kunnen we nu niet stil blijven zitten. Bewoners moeten actief worden in de buurt.' Van de leefbaarheidsgroepen in de buurten bleek er slechts één actief. Twee van de vier zijn inmiddels weer begonnen.

Voorheen werden honden uitgelaten in de speeltuin en lag er zwerfvuil. 'Iedereen deed maar wat. Bewoners spraken niemand er op aan. Het is nu schoner geworden. Bewoners zijn zich verantwoordelijk gaan voelen.'

Drie plannen van de Bewonersgroep De Baarsjes zijn goedgekeurd door het stadsdeel. Eén daarvan is een voetbaltoernooi voor volwassenen. Het is de bedoeling dat er jaarlijks in september of oktober een wisselbeker verdedigd moet worden. Voor jongeren tussen de tien en vijftien jaar wordt binnenkort in het clubgebouw van Jacob Maris op het Columbusplein begonnen met een maandelijkse disco. De samenwerking met het jongerencentrum gaat nog verder uitgebouwd worden.

Daarnaast komt er meer aandacht voor activiteiten van bewonersgroepen. Er zullen aankondigingsborden worden geplaatst bij het buurtservicepunt en bij buurtbewoners voor het raam. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat het om een activiteit voor en door bewoners gaat. De bewonersvereniging wil elke maand een veegactie houden. Ook zijn er plannen voor het plaatsen van afvalbakken; er zijn er te weinig en deze staan vaak op verkeerde plekken. De wijkkrant nieuw leven inblazen is ook één van de ideeën.

Schouten: 'Als je een steen in de vijver gooit, krijg je kringen. Mensen die nog nooit actief zijn geweest in de buurt, gaan meedoen en zelf organiserren omdat ze zien dat het de laatste tijd beter gaat in De Baarsjes. De volgende straat gaat binnenkort een straatfeest houden. Het wordt een lopend vuurtje.'

Vrijwilligers kunnen zich melden bij Roelof Schouten, tel. 689 34 05
E-mail:
samenindebaarsjes@hotmail.com

Bron: Weekblad De Echo d.d. 16-06-2004Straatroof met 33 procent gedaald

Het aantal straatroven in De Baarsjes is vorig jaar met 33 procent gedaald. Ook het aantal autodiefstallen en autokraken daalde met respectievelijk 19 en 6 procent.

De afgelopen vier jaar is het aantal woninginbraken in De Baarsjes met veertig procent verminderd. Dit is het gevolg van subsidies die woningeigenaren krijgen om sloten aan te brengen. Sinds kort krijgen ook ondernemers subsidies om hun winkel te beveiligen tegen berovingen.

In het actieprogramma 'Bouwen aan een veiliger en levendig stadsdeel' stelt het Dagelijks Bestuur dat jeugdwerk en het schoonhouden van de straat de prioriteit verdienen. Vooral door jongeren op straat en straatvuil voelen de bewoners zich onveilig. Dit bleek uit buurtoverleggen. Het aantal harde-kernjongeren en de drugsoverlast is volgens de bewoners gedaald. Allochtone en autochtone bewoners hebben dezelfde opvatting over veiligheid. Ouderen voelen zich onveiliger dan jongeren. Ook zijn er verschillen tussen de buurten. De Chassébuurt scoort een onvoldoende.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 16-06-2004Geen schrammetje

Een vijfjarig jongetje is woensdag 9 juni in de Willem Schoutenstraat aangereden door een automobilist. Hij bleef ongedeerd.

Het kind liep tijdens het spelen de rijbaan op. De 33-jarige bestuurder kon een aanrijding niet meer voorkomen. Het kind vloog door de lucht en landde op het wegdek.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 16-06-2004Groepsexpositie in Voor-Beeld

Platform-1 opent vrijdag 18 juni van 18.00 tot 22.00 uur de groepsexpositie 'Onderhuids' in Het Voor-Beeld, Postjesweg 1.

Uitgangspunt van de expositie is het gevoelsleven en de beweegredenen van de mens. 'Onderhuids' wil het spanningsveld blootleggen tussen hoe iemand zich presenteert en hoe hij werkelijk is door werken te presenteren die het innerlijk van de mens laten zien.

De tentoonstelling is geopend tot en met zondag 4 juli. De openingstijden zijn van donderdag t/m zondag van 13.30 tot 17.30 uur.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 16-06-2004


nieuwspagina