Baarsjes Actueel - Week 8

16 februari t/m 22 februari 2004

Koopwoningen 'Riva' moeten iets soberder

Het Oosten, dat op het voormalige Rivaterrein honderd koopwoningen wil bouwen, vreest dat de woningen te duur en daarmee onverkoopbaar worden. Dat meldde stadsdeelvoorzitter Henk van Waveren dinsdagavond in de raadscommissie Wonen.

Van Waveren verwacht echter dat opdrachtgever Aya Sofia en ontwikkelaar Het Oosten er wel uitkomen. 'Ik verwacht dat Het Oosten zal proberen om de woningen te versoberen, zonder dat dat ten koste van de kwaliteit gaat.'

Wanneer met de bouw van de woningen wordt begonnen, weet hij nog niet. 'Volgens een voorlopige planning moet de sloop van de huidige bebouwing na de zomervakantie beginnen. Voor de bouw wordt twee jaar uitgetrokken.'

Overigens behandelt de rechtbank 8 maart bezwaren van bewoners, die het er niet mee eens zijn dat twee panden in de Witte de Withstraat worden gesloopt om een passage te kunnen maken naar de nieuwe moskee. De bewoners vinden het zonde dat een paar goede woningen worden opgeofferd voor een onderdoorgang die ze als sociaal onveilig beschouwen.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 18-02-2004Computers voor La Rainbow en Aya Sofia

Jongerencentrum La Rainbow krijgt zes gebruikte computers van stadsdeel De Baarsjes. De Aya Sofia mag er elf in ontvangst nemen.

Stadsdeelwethouder Henk Boes (Welzijn) gaat de computers woensdag om 17.30 uur elf brengen naar het jongerencentrum aan de Van Speijkstraat 33. De jongeren zitten al een tijd met te weinig computerapparatuur omdat in La Rainbow niet meer wordt geïnvesteerd.

Het gebouw wordt eind 2004 gesloopt om plaats te maken voor een nieuw centrum. Het nieuwe centrum is voorjaar 2006 klaar.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 18-02-2004Aboutaleb waarschuwt As-Siddieq

De gemeenteraad weigert de As-Siddieqschool subsidie te geven voor gescheiden schoolzwemmen van meisjes en jongens. Tot meer concrete ingrepen om de school te dwingen meer aan integratie te doen, ziet de gemeenteraad zich niet bij machte.

Onderwijs-wethouder Ahmed Aboutaleb vroeg twee bestuurleden vorige week uit het bestuur van de omstreden en conservatieve Al Tawheedmoskee te treden. Ook moeten stichting en moskee hun financiën inzichtelijk maken, zegt Aboutaleb: anders blijft het gerucht gaan dat conservatieve Arabieren deze school financieren. De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AID) vinden de banden tussen school en moskee bedenkelijk.

Aboutaleb: 'Als de banden niet worden verbroken, vrees ik dat de rook niet echt optrekt. Ik heb in gesprekken geadviseerd: breng jezelf niet in de positie dat je voortdurend in de publiciteit komt.' De directie weigerde donderdag daartoe over te gaan. Zij wijst erop dat integratie volgens de wet geen officieel onderwijsdoel is.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 18-02-2004Consultatiebureau wordt Ouder Kind Centrum

Het consultatiebureau van de GG&GD aan het Magalhaensplein wordt omgebouwd tot een Ouder Kind Centrum (OKC).

Het OKC is een samenwerkingsverband tussen het consultatiebureau, verloskundigen, de kraamzorg en aanbieders van opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Het OKC heeft als taak om ieder kind tot vier jaar een zo groot mogelijke kans te geven om gezond op te groeien. Daaroe krijgen ouders en verzorgers ondersteuning.

Het Ouder Kind Centrum komt aan de orde in de commissie Welzijn, als die in maart de voortgang bespreekt van de opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering in De Baarsjes. Het beleid hiervoor heeft het stadsdeel vorig jaar vastgelegd in de notitie 'Op de Groei'.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 18-02-2004Baarsjesmailproblemen opgelost

Opgelucht kunnen wij u mededelen dat de aan de Verbaarsjes.nl gestuurde mail weer ontvangen kan worden.

Door problemen met de mailprovider was het niet mogelijk mail te ontvangen. Dit is nu opgelost. U kunt uw vragen, suggesties en/of foto's weer mailen, alles werkt weer zoals het zou moeten werken.

Met vriendelijke groet,

Y.P. Nota
Webmaster Verbaarsjes.nl


nieuwspagina