Baarsjes Actueel - Week 34

16 augustus t/m 22 augustus 2004

Groen licht voor Westermoskee

Na twaalf jaar strijd wordt volgende maand in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjeseindelijk begonnen met de bouw van de gigantische Aya Sofia, oftewel de Westermoskee.

Op het Rivaterrein aan de Kostverlorenvaart wordt dan de eerste sloophamer verwacht, ondanks jarenlang procederen van enkele omwonenden, die zich met hand en tand hebben verzet tegen het gebedshuis.

De moskee is een samenwerking van de Turks-islamitische vereniging Milli Görus, woningbouwcorporatie Het Oosten en stadsdeel De Baarsjes. Op het terrein worden ook 99 woningen, een parkeergarage voor 242 auto's, 760 vierkante meter kantoor- en bedrijfdruimte en 1040 vierkante meter maatschappelijke voorzieningen gebouwd.Art Impression van de Westermoskee gezien vanuit passage in de Witte de Withstraat


Het grootste deel wordt door Het Oosten ontwikkeld, dat daarmee de eerdere schijnbaar onoverbrugbare tegenstellingen tussen de moslims en het stadsdeel voor haar rekening neemt. Beide partijen vochten elkaar begin jaren negentig bijkans de tent uit, omdat Milli Görus een veel grotere moskee wilde bouwen dan het stadsdeel wenste.

'We stonden heel erg tegenover elkaar: de mobiele eenheid heeft zelfs op het punt gestaan het terrein te ontruimen. Dat had buitengewoon diep ingegrepen in de verhoudingen in de stad', zo kan stadsdeelvoorzitter Henk van Waveren, ruim negen jaar in functie, zich nog herinneren. In 2000 kwamen de partijen desondanks tot een samenwerking, op basis van een plan met een kleinere moskee en meer voorzieningen en woningen. Toen was het de beurt aan de direct omwonenden om zich op alle mogelijke manieren te verzetten, omdat ze geen zin hadden om jaren in de bouwoverlast te zitten. 'Ze hebben tegen bijna alles geprocedeerd. Ik kan het me voorstellen en het is hun goed recht', aldus van Waveren. Desondanks is hij blij dat de 'fantastisch mooie' Aya Sofia er nu komt en als 'poort naar De Baarsjes'zal gaan fungeren.

De Westermoskee is ontworpen in Amsterdamse School-stijl door het Frans-joodse architectenechtpaar Breitman en zal een minaret krijgen van 43 meter. Die zal uitkijken over de brede vaart en daarmee een gezichtbepalend punt voor de hoofdstad worden.

De sloop van het Riva-terrein loopt parallel met de enorme stedelijke vernieuwing die in de Chassébuurt zal plaatsvinden. De wijk tussen de Kostverlorenvaart en de Admiralengracht moet de nieuwe Pijp worden, met leuke horeca, veel kunstenaars en vooral een gemengde bevolking.

Bron: De Telegraaf d.d. 19-08-2004

Zie ook: Rechter remt Riva-terrein (12-05-2004)
Zie ook: Art Impression Westermoskee
Jongerenbeleid De Baarsjes lijkt vruchten af te werpen

Na een hete zomer in 2003, bleef het dit jaar relatief rustig in De Baarsjes. Het stadsdeel heeft van jeugd- en veiligheidsbeleid één van haar topprioriteiten gemaakt.

Inmiddels lijkt het er op dat De Baarsjes zijn kwelgeesten redelijk onder controle heeft. Goede netwerken, intensieve contacten met de jongeren, vooral veel aandacht geven aan de 'goeien' en er straks bovenop zitten als het ergens dreigt mis te gaan, helpen volgens direct betrokkenen.

Jongerenwerker Steven Redan van jongerencentrum Plan West/La Rainbow, waar veel allochtone jongeren samenkomen, legt uit hoe hij werkt. 'Wij bieden jongeren activiteiten aan die passen bij hun wereld en laten ze meehelpen met organiseren. Dan voelen ze zich erbij betrokken.' Dat kan variëren van een voetbaltoernooitje tot een barbeque en van een kamp tot chatten in het jongerencentrum.

'Ze komen vaak zelf met enthousiaste ideeën', zegt Redan. Zo produceerde hij tijdens de afgelopen kunstmaand een toneelstuk met buurtjongeren, die nu alweer vragen wanneer ze met het volgende stuk kunnen beginnen. Daarnaast zegt hij veel door de buurt te lopen om overal te luisteren naar bewoners, winkeliers en ouderen en jongeren zelf.

Maar ondanks dat zich tot nu toe geen ernstige incidenten hebben voorgedaan, is het ook niet zo dat er in De Baarsjes helemaal geen overlast meer was van hangjongeren. Zo ging het Nickerieplein lange tijd gebukt onder getreiter en agressie van een groep tieners. Het stadsdel reageerde door sportbuurtwerk in te zetten en het Ambulante Jongeren Team. In april organiseerde het stadsdeel een reeks wijkveiligheidsbijeenkomsten, waarna stadsdeelvoorzitter Henk van Waveren aankondigde: 'Het plein moet weer terug aan de bewoners. Gaat dat niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.'
In mei volgde een bijeenkomst met de ouders van de hangjongeren. Resultaat: het plein is een stuk rustiger geworden en de buurt kondigde aan volgende maand met geld van het stadsdeel een buurtfeest te willen houden op het plein.

Volgens wethouder Welzijn Henk Boes (CDA) zijn er nog steeds ongeveer zes groepen die hinder en overlast veroorzaken en is het niet te garanderen dat er niets meer gebeurt. Maar als er nu iets gebeurt, dan zijn er in De Baarsjes omvangrijke en effectieve netwerken tussen jongerenwerkers, het stadsdeel en de jongeren om de gemoederen snel te bedaren, geloven Boes en Redan. Dat de Baarsjes een klein stadsdeel is waardoor veel jongeren persoonlijk bekend zijn, is daarbij een groot voordeel, weet Boes. Een prima voorbeeld daarvan, claimen beiden, is de eerste tijd na de dood van Driss Arbib, vorig jaar.

Er heerste veel onrust en agressie onder de Marokkaanse jeugd, direct na de dood van Arbib. Redan: 'We hebben toen meteen ons hele netwerk ingezet en tegen de jongens gezegd: Als je nu gek doet snij je jezelf in de vinger.' Als dat niet was gebeurd was er veel meer agressie tegen de politie geweest, gelooft Redan. Boes: 'De dag erna was het weliswaar broeierig, maar er is niets gebeurd. Pas na de demonstratie op het Mercatorplein toen de relletjes uitbraken, hadden zelfs wij met al onze netwerken die jongens niet meer in de hand.'

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 18-08-2004


nieuwspagina