Baarsjes Actueel - Week 52

20 december t/m 26 december 2004

Journalist schrijft over ervaringen De Baarsjes

Onder de titel 'Dan wordt jouw dochter een hoer' publiceerde journalist Lodewijk Dros zaterdag 11 december in dagblad Trouw zijn ervaringen met vooral islamitische buurtgenoten in De Baarsjes.

De titel van het verhaal slaat op een Marokkaanse moeder, die haar zesjarige dochter in het park corrigeert met een duimdikke tak. Als Dros' vrouw ingrijpt, wordt de moeder boos. 'Het is mijn eigen kind. Jij slaat je dochter toch ook'. Nee, zegt zijn vrouw. 'Dan wordt jouw dochter een hoer', voorspelt de vrouw.

Hoer blijkt een favoriet scheldwoord in De Baarsjes. Evenals kankerjood. 'Het spijt me, ik ben protestant', hoort Dros zijn zoon zeggen. 'Dat weet je toch, moslims haten joden, pap.'

Opluchting is er als zijn dochter toch met haar Marokkaanse vriendinnetje mag blijven spelen, als ze naar de middelbare school gaat. aanvankelijk had het meisje laten weten dat ze 'van haar geloof op de middelbare school geen niet-islamitische vriendinnen mag hebben.' Gelukkig vindt haar moeder dat maar onzin. 'Ik heb nagedacht; het mag van mij.' De meiden kunnen dus met elkaar om blijven gaan. 'De meiden zijn gelukkig.'

Overigens mag de dochter van Dros geen korte rokjes aan, ook al draagt ze op Texel, waar Dros vandaan komt, wel luchtige jurkjes. 'Ik kijk met hun ogen, ' legt zijn vrouw uit, doelend op buurtbewoners die daar mogelijk aanstoot aan zouden kunnen nemen. 'Je weet tussen wie je woont.'

Maar erg lekker zit het haar blijkbaar niet, want als Dros zijn vrouw tijdens de lawaai-demonstratie op de Dam, als reactie op de moord op Theo van Gogh, vraagt waarom ze demonstreert, wijst ze naar haar dochter: 'Om haar jurkje.'

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 22-12-2004Ton voor interieur Edelsmedenschool

Woningbedrijf Ymere krijgt een ton subsidie voor het herstel en de restauratie van het monumentale interieur van de voormalige Edelsmedenschool aan de Postjesweg 1.

Voorwaarde is dat het woningbedrijf binnen dertien weken begint en binnen twee jaar klaar is.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 21-12-2004Mededelingen stadsdeel De Baarsjes

Openingstijden Burgerzaken en uitnodiging Nieuwjaarsreceptie.

Op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december is de afdeling Burgerzaken open van 08.30 uur tot 14.00 uur. Op maandag 3 januari is de afdeling Burgerzaken gesloten wegens de jaarafsluiting. Op dinsdag 4 januari zijn de loketten geopend van 13.00 uur tot 19.00 uur.

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel De Baarsjes nodigt u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie op woensdag 5 januari 2005 van 17.00 uur tot 19.30 uur in de Spiegelzaal van Nieuw Vredenburgh, Postjesweg 125. Tijdens de receptie wordt ook bekend gemaakt wie
de Ymere Baarsjesbeurs in de wacht heeft gesleept!

Bron: Stadsdeel De BaarsjesBoeing 747 vaart door Kostverlorenvaart

Een Boeing 747, ooit gebruikt door de KLM, is donderdagavond omstreeks 23.45 uur Amsterdam binnengevaren.
Het 12 meter hoog transport voer de uren daarna onder veel bekijks door de grachten naar het IJ met als eindbestemming het Aviodrome in Lelystad.
Boeing vaart door de Wiegbrug d.d. 17-12-2004 (Foto ingezonden door Erik en Cindy)

Het gevaarte voer eerder op de dag van Schiphol naar de Nieuwe Meer. Rond middernacht trokken drie sleepboten het ponton met het toestel vanaf de Nieuwe Meer de hoofdstad in, gadegeslagen door honderden mensen. Ook bij de bruggen stonden tientallen en soms honderden belangstellenden die het transport met camera's en video's vastlegden.

Bron: AT5.nl d.d. 17-12-2004De vereniging Kantara nodigt u van harte uit voor de volgende thema-avond:
De kunst van het opvoeden in een multiculturele samenleving
op 19 januari 2005 om 19.30 uur in Buurtcentrum de Tagerijn


De vereniging Kantara stelt zich ten doel een brug te slaan tussen Amsterdammers van Marokkaanse afkomst en overige Amsterdammers om te komen tot een harmonieus samenleven. Kantara probeert deze doelstelling te bereiken door activiteiten, zoals thema-avonden over actuele onderwerpen en uitstapjes, te organiseren voor bewoners van de Baarsjes en andere geïnteresseerden. Kantara heeft de Vrijwilligersprijs 2004 gewonnen voor de inzet en de manier waarop Kantara de veelzijdigheid in de Baarsjes heeft laten zien.

Het doel van de avond is om meer inzicht te krijgen in kenmerken van opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland, in vergelijking met opvoedingsstijlen in andere (allochtone en autochtone) gezinnen en wat dat betekent voor de ontwikkeling van Marokkaanse kinderen.

Dr. Trees Pels, onderzoekster bij het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht, die tientallen publicaties op haar naam heeft staan met betrekking tot opvoeding in allochtone gezinnen, zal een inleiding houden over de ontwikkelingen in de Marokkaanse opvoeding. Zo zullen onder andere de veranderingen in opvoedingsgedrag over generaties heen, de overeenkomsten en verschillen met andere opvoedingsstijlen aan de orde komen. Ook zal ingegaan worden op dat deel waar zich meer problematische ontwikkelingen afspelen. Dit om een evenwichtig beeld te creŽren in tegenstelling tot de gangbare beeldvorming die alleen maar negatief is. Haar verhaal is gebaseerd op verschillende onderzoeken, waarvan de belangrijkste zijn:
-Pels, T. (1998). Opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland. De creatie van een nieuw bestaan.
-Pels, T. (2003). Respect van twee kanten. Een studie over last van Marokkaanse jongeren.

Daarnaast zal Abdellah Mehraz, projectleider Contactvaders in Amsterdam-Oost, ingaan op de rol van de vaders bij de opvoeding. Ook hopen we een Nederlands/Marokkaans echtpaar te interviewen over opvoeding in hun gezin.

Er is tijdens de avond volop gelegenheid om met de inleiders en met elkaar in gesprek te gaan, onder de deskundige leiding van Samira Abbos, voorzitter van Kantara.

We denken dat deze avond vooral belangrijk is voor mensen die direct of indirect betrokken zijn bij opvoedingsvraagstukken en specifiek de opvoeding in Marokkaanse gezinnen, maar uiteraard is iedereen die belangstelling heeft voor bovengenoemd onderwerp van harte welkom.

Voor meer informatie over deze avond, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Kantara, telefoon 020-6890456 of 06 21 573384.

Kantara * Curacaostraat 17hs * 1058 BJ Amsterdam * Telefoon 020-6890456 * giro 4310744
De vereniging Kantara stelt zich ten doel een brug te slaan tussen Amsterdammers van Marokkaanse afkomst en overige Amsterdammers om te komen tot een harmonieus samenleven.


nieuwspagina