Baarsjes Actueel - Week 9

23 februari t/m 29 februari 2004

Vrouw thuis: integreren of geld inleveren

Honderdvijftig werkloze, voornamelijk allochtone vrouwen uit de Chassébuurt in stadsdeel De Baarsjes kunnen hun borst natmaken. Welzijnswethouder Henk Boes (CDA) gaat hen verplichten een opleidings- en integratietraject naar werk te volgen. Wie niet meedoet, moet vrezen voor zijn uitkering.

Dit staat in Boes' plannen 'Bouwen aan Burgerschap'. Hij wil daarmee de Chassébuurt, waarin de meeste vrouwen met veel problemen wonen 'upgraden'. De vrouwen moeten twee jaar lang een 'intensief traject van taal, onderwijs, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie' volgen. Wie niet mee wil doen moet passende maatregelen van de sociale dienst verwachten. En dat betekent korting op de uitkering, aldus Boes.

De wethouder geeft daarmee te kennen dat het voorbij is met de vrijblijvendheid in de hulpverlening. 'Het klinkt misschien heel sociaal om dingen vrijwillig aan te bieden en het klinkt wellicht asociaal om mensen te verplichten mee te doen. Maar ik ben het daar niet mee eens.'

Boes kiest bewust voor de meest kwetsbare en geïsoleerde groep vrouwen, met grote problemen zoals taalachterstand, werkloosheid, grote gezinnen en vaak ook met schulden. 'Bij eerdere projecten om mensen aan de slag te krijgen, hebben we altijd de gemakkelijkste gevallen eerst geholpen. Daardoor bleef deze groep steeds buiten bereik. Omdat het stadsdeel steeds minder geld beschikbaar heeft, is dit misschien wel de laatste keer dat we iets kunnen doen,' stelt hij vast.

'Bedankt voor het aanbod, maar ik heb geen zin', is wat Boes betreft daarom nu geen optie. 'Vergelijk het met de situatie waarin een mishandelde vrouw zich bevindt die thuiszit, en haar man wil niet dat ze de deur opendoet als wij op bezoek komen. Nu zetten wij een voet tussen de deur.'

De doelstelling van het project is om over twee jaar dertig procent van de deelneemsters aan het werk te hebben, in een reguliere of additionele baan, dan wel voor minimaal twintig uur per week vrijwilligerswerk te zien doen. Nog eens dertig procent volgt een scholingstraject, dat op langere termijn uitzicht biedt op werk. Voor de overige veertig procent dienen maatregelen genomen te worden, 'die het leven draaglijker maken dan nu het geval is'.

Boes heeft voor het project in totaal 1,3 miljoen euro nodig, waarvoor hij inmiddels druk bezig is met private financiers te vinden. Hij wil zo snel mogelijk beginnen met het project.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 25-02-2004


nieuwspagina