Baarsjes Actueel - Week 44

25 oktober t/m 31 oktober 2004

Het Voor-Beeld gaat (nog even) door!

Nog tot 1 januari 2005 kunnen de kunstenaars van het Voor-Beeld in de Edelsmedenschool blijven. Eerder was afgesproken dat de kunstenaars begin juli het pand aan de Postjesweg zouden verlaten omdat dan de gymzaal op het binnenterrein zou worden gesloopt.

De eigenaar van het gebouw, Ymere, besloot echter de sloop op te schuiven naar begin volgend jaar, wanneer ook de overige verbouwingswerkzaamheden plaatsvinden. De geplande datum van ingebruikname blijft juli 2006. Tweederde deel van het gebouw is bestemd voor volwassenenonderwijs van het ROC van Amsterdam. eenderde deel van het gebouw multifunctionele bestemming met ateliers, bedrijfsruimtes, een Grand Café en kinderopvang.

Het stadsdeel heeft hiervoor onlangs drie ton euro beschikbaar gesteld op voorwaarde dat circa 725 vierkante meter betaalbare ruimte voor kunstenaars wordt gerealiseerd, er een niet-commercieel internetcafé voor de buurt komt en zo'n 735 vierkante meter kleinschalige, betaalbare bedrijfsruimte.

Toen de Edelsmedenschool in de zomer van 2002 leeg kwam te staan is het gebouw als tijdelijke huisvesting ter beschikking gesteld aan de kunstenaars van het Voor-Beeld. Sindsdien hebben hier tal van activiteiten en evenementen plaatsgevonden.

Bron: Baarsjesberichten nr. 4, september 2004Einde krediet voor belwinkels

PvdA De Baarsjes wil de golf van belwinkels stoppen. Eenzijdigheid van het winkelaanbod dreigt. Bovendien is dit soort winkels criminogeen: kwetsbaar voor criminaliteit. PvdA De Baarsjes wil een snelle aanpassing van het bestemmingsplan om nieuwe belwinkels onmogelijk te maken. En wil een strikte handhaving: belwinkels moeten zich gewoon aan de winkelsluitingstijdenwet gaan houden.

'Als je het aantal belwinkels in de Jan Evertsenstraat ziet, zou je denken dat bewoners van De Baarsjes ongekend fanatieke bellers zijn: er zijn maar liefst 10 belwinkels actief. En dat aantal stijgt nog: als er een nieuwe winkel komt, zijn dat vaak belwinkels. Maar bewoners spreken ons er juist op aan dat er gewoon te veel belwinkels komen. Met hen vreest de PvdA een eenzijdig winkelaanbod. En dat is slecht voor een winkelgebied. Bovendien is al eerder vastgesteld dat dit soort winkels vatbaar is voor criminele invloeden. Dat is een extra reden om nu aan de bel te trekken: het zijn er genoeg'.

Al eerder drong de PvdA aan op actie: wijzig het bestemmingsplan. Maar het stadsdeel maakt weinig tempo. Daarom vraagt de PvdA de wethouder het bestemmingsplan nu zo snel mogelijk te wijzigen. En vervolgens gewoon te gaan handhaven. Want belwinkels houden zich niet aan de winkelsluitingstijdenwet. En dat is niet uit te leggen aan andere ondernemers in de straat.

'Bewoners willen een gezellig winkelgebied, met veel verschillende winkels. Dus moeten we de toevloed van belwinkels stoppen. Door zo snel mogelijk het bestemmingsplan aan te passen. En: alle ondernemers zijn voor ons gelijk. Dus belwinkels moeten zich aan de gewone winkelsluitingstijden gaan houden', vindt Arco Verburg, fractievoorzitter PvdA De Baarsjes.

Bron: Persbericht PvdA De Baarsjes d.d. 25-10-2004Beurs voor jong talent

Heb je een droom die je wilt realiseren of wil je een opleiding volgen die veel geld kost? Ymere en stadsdeel De Baarsjes hebben gezamenlijk 15.000 euro beschikbaar gesteld voor een beurs voor de meest talentvolle jongere in De Baarsjes.

Jongeren van 12 tot 23 jaar in De Baarsjes die ergens goed in zijn en daarin nog beter willen worden, kunnen hiermee hun droom waar maken of een opleiding gaan volgen. Kom voor meer informatie op 29 oktober om 15.00 uur naar De Zuidpool (Vasco da Gamastraat 19)

Jongeren kunnen zich tot 1 december aanmelden voor de verkiezing. Op 5 januari wordt de uitslag bekend gemaakt.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 27-10-2004


nieuwspagina