Baarsjes Actueel - Week 5

31 januari t/m 6 februari 2005

Gemeente maakt einde aan 'blackspot'

De Jan van Galenstraat krijgt een veiliger indeling. De straat staat nu nog te boek als een zogenaamde 'red route', oftewel verkeersgevaarlijk. De kruising met de Hoofdweg geldt als blackspot, wat hetzelfde betekent.

Verkeer tussen de A10 en de Hoofdweg zal na de zomer beter kunnen voorsorteren. Voor verkeer dat in de Jan van Galenstraat linksaf de Robert Scottstraat in wil, wordt de opstelstrook verlengd. Voor de kruising met de Hoofdweg komt er een opstelstrook bij. Op de kruising met de Orteliuskade komt er een opstelstrook bij voor rechtsafslaand verkeer. Op de kruising met de Hoofdweg wordt onder meer de situatie voor fietsers verbeterd.
Burgemeester en Wethouders besluiten op 20 april over de rijwegindeling op de Jan van Galenstraat, omdat de weg onderdeel is van het Hoofdnet Auto.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 02-02-2005Besluitenlijst vergadering stadsdeelraad d.d. 25 januari 2005

De stadsdeelraad heeft in de eerste vergadering van 2005 langdurig stilgestaan bij de herinrichting van de Admiralengracht, naast de Joop Westerweelschool.

GroenLinks had gevraagd om hierover te praten omdat de herinrichting niet helemaal is uitgevoerd, zoals eerder was afgesproken door de stadsdeelraad. Het Dagelijks Bestuur heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt. Een motie van afkeuring, die GroenLinks indiende tegen wethouder W. Goudriaan (stadsdeelwerken), werd door een meerderheid van de raad verworpen.
De raad is verder versterkt met een nieuw, vrouwelijk raadslid: Z. Taydas van GroenLinks en met een nieuw duo-raadlid: F. van Overveld (PvdA).
Daarnaast zijn besluiten genomen over de Raamovereenkomst Orteliusbuurt, de besteding van het GroenFonds, het Milieuprogramma en het integrale Handhavingsprogramma.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 02-02-2005


nieuwspagina