Baarsjes Actueel - Week 49

5 december t/m 11 december 2005

Nieuwe galerie-atelier Akooka opent 10 december

In de Witte de Withstraat 22A opent galerie-atelier Akooka op 10 december.

Een plek voor jong en oud, voor workshops, cursussen, een feest met een creatief programma én exposities.
Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom voor een welkomsdrankje en om 18.00 uur zal 'Akooka Works', officieel geopend worden!

'Akooka Works' maakt deel uit van 'de Witte Ruijter' in de Baarsjes.Stadsdeelraad De Baarsjes stelt begroting 2006 vast

De stadsdeelraad De Baarsjes heeft woensdagavond 30 november de begroting voor het komende jaar vastgesteld. De verschillende fracties waren tevreden over de begroting.

In juni gaf de stadsdeelraad aan het Dagelijks Bestuur al mee welke kant het op moest voor het komende jaar. Die voorstellen werden vervolgens door het Dagelijks Bestuur uitgewerkt in de Programmabegroting 2006. Dat is goed gebeurd, zo vonden de politieke partijen.

Wel dienden de fracties nog 24 moties en amendementen in om de begroting aan te passen. De raad stemde er vervolgens mee in om extra geld beschikbaar te stellen voor het Emiel Blaauwfonds, om een jongerenraad te organiseren en geld te reserveren om de Marathon van Amsterdam door De Baarsjes te laten lopen.

Verder wordt 2006 met extra geld vanuit de raad een echt voetbal/sportjaar, komt er een isolatieproject in de Chassébuurt, worden natuurlessen voor kinderen van groep 3 en 4 georganiseerd en wordt het aantal buurtoverleggen uitgebreid.

Andere voorstellen die zijn aangenomen zijn, meer stageplaatsen voor jongeren in De Baarsjes regelen, bezuinigingen op het groen in de buurten terugdraaien en een cursus Politiek Betrokken voor Baarsjesbewoners organiseren.

Bron: Stadsdeel De Baarsjes d.d. 01-12-2005Nieuwe kabels voor Mercatorplein

Nuon vervangt in december de elektriciteitskabels op het Mercatorplein.Dat is nodig omdat de omwonenden regelmatig geconfronteerd worden met storingen. Van de bewoners wordt wel enig begrip gevraagd: voordat alle huizen weer op het net zijn aangesloten, moet de spanning twee keer van het stroomnet worden gehaald.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 30-11-2005Jeugraad kiest eensgezind voor sport- en speldag

Leerlingen van De Roos en de Admiraal de Ruyterschool willen een sport- en spelmiddag en een gezamenlijk feest en zij vinden dat het stadsdeel daar drieduizend euro aan moet besteden. De kinderen besloten dit maandag 21 november unaniem in de Jeugdraad 2005.

Tijdens hun vergadering werd de echte begrotingsbespreking zoveel mogelijk nagebootst, dus inclusief insprekers, schorsingen en overleg. De portefeuillehouders van het stadsdeel deden de voorstellen voor de besteding van drieduizend euro. Arco Verburg kreeg van alle kinderfracties enthousiast applaus toen hij met zijn voorstel voor een sportdag kwam.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 23-11-2005Kunstatelier op het Paramariboplein

Jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar in de Postjesbuurt OPGELET!!!!

Zondag 11 december om 14 uur tot 17.00 uur kunstatelier op het Paramariboplein. We zitten in een lekker verwarmde legertent. Je mag je eigen schilderij schilderen samen met de beroemde amerikaanse schilderes Molly Ackerman uit New York.

Om 17.00 uur is het feest!!!!! Met vuurkorven en muziek. Om 19.00 uur is het afgelopen.

Later gaan we de schilderijen achter de ramen van de benedenwoningen hangen. Dan hebben we dus een openbare tentoonstelling! Daar wordt iedereen vrolijk van. Na 20 januari krijg je je schilderij terug.

KOM WEL OP TIJD!
Aanmelden bij Ella Arps van de buurtgroep Kinderen en Ouderen.
Tel. 06-2236 3133
ella.arps@gmail.com
Dit project wordt gesubsidieerd door het stadsdeel de Baarsjes.


nieuwspagina