Baarsjes Actueel - Week 6

7 februari t/m 13 februari 2005

Basisschool De Corantijn krijgt bezoek van parlementsleden

Veiligheid, dat was het doel van het bezoek van drie Britse parlementsleden aan Amsterdam en stadsdeel De Baarsjes. In dit stadsdeel wonen 110 nationaliteiten en is vijftig procent van de bewoners van allochtone afkomst. De Britten waren geïnteresseerd in hoe verhoudingen tussen verschillende bevolkingsgroepen goed blijven.

De parlementsleden hadden de opdracht hun licht op te steken over hoe verschillende bevolkingsgroepen tijdens een terreurdreiging met elkaar omgaan. De leden van het Lagerhuis -twee van de Labour-partij en een conservatief- maken een rapport met aanbevelingen. Voorzitter John Denham, James Clappison en Janet Dean spraken met vertegenwoordigers van de moskee en de synagoge in buurthuis De Tulp over het ´Contract met de Samanleving´. Dit is een overeenkomst tussen twee moskeeën met stadsdeel De Baarsjes om extremisme in de kiem te smoren. Daarna vertrok het gezelschap naar basisschool De Corantijn in de Corantijnstraat. Mienke Westveer, directeur van De Corantijn, ontving de buitenlandse gasten met een betoog over de lesmethodes die de school hanteert.

De Corantijn heeft een voorschool waar kinderen met een leerachterstand op 2,5-jarige leeftijd starten. Westveer legde uit dat dit concept uit Amerika afkomstig is, waar het een groot succes is. ´De peuters zitten in hetzelfde gebouw als de kinderen van de lagere school. Ze volgen ook hetzelfde programma; kaleidoscoop. Een belangrijk onderdeel van kaleidoscoop is dat de school met ouders over de opvoeding van de kinderen praat. In de Ouderenkamer praten ouders met elkaar hierover.´

Westveer vertelt dat de school voor deze methode heeft gekozen, vanwege de visie op het leren. ´Er is interactie tussen de kinderen onderling en de ouders. Kaleidoscoop gaat uit van de mogelijkheden van de kinderen. De kinderen groeien op tot assertieve, kritische volwassenen.´ De Corantijn is een zwarte school in een gemengde buurt. ´De school promoot dat de blanke ouders hun kinderen hiernaartoe sturen om de school gemixt te maken.´ Directeur Westveer over het bezoek: ´De vragen van de Britten gingen vooral over hoe de ouders integreren in het onderwijssysteem.´

Stadsdeel De Baarsjes voegt op lokaal niveau de daad bij het woord. ´Er wordt niet alleen gepraat, maar ook gedaan´, aldus een woordvoerder van De Baarsjes. Sinds de ondertekening van het ´Contract met de Samenleving´is een aantal initiatieven gestart: de synagoge helpt bij het meldpunt voor moslimdiscriminatie, de Aya Sofia schrijft een protocol voor het omgaan met extremistische uitlatingen, het stadsdeel legt het accent op opvoeding als vervolg op het Contract en er komt een ´Contract met de Samenleving´ tussen ouders en scholen.

De Britten vertrokken ondertussen naar Den Haag. Ze werden daar verwacht door minister Verdonk.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 09-02-2005


nieuwspagina