Baarsjes Actueel - Week 50

12 december t/m 18 december 2005

Aboutaleb in De Baarsjes

Op zaterdag 26 november kwam de wethouder van onderwijs & sociale zaken, Ahmed Aboutaleb, op verzoek van de lokale PvdA-afdeling naar de openbare bibliotheek in De Baarsjes. De inwoners van De Baarsjes schoven in grote getalen aan voor een kop koffie met de wethouder. De onderwerpen varieerden van kruisraketten tot goed onderwijs.

Aboutaleb benadrukte het belang van respect. “Respect betekent,” zo zei de wethouder, “dat je respect voor andere groepen toont. Pas daarna kan je verwachten dat ook voor jou respect wordt getoond. Het is dan ook juist voor minderheden, zoals de Marokkaanse en Turkse gemeenschap belangrijk om ook voor andere minderheden, zoals de Joodse gemeenschap, respect op te kunnen brengen. Zo kan je samen met elkaar optrekken om eventuele problemen qua racisme en discriminatie tegen te gaan. Als je je als groep isoleert keert dat zich juist tegen je.”

Iedereen aan tafel vond respect inderdaad belangrijk. Maar de bezoekers waren wel kritisch over de manier waarop minderheden vanuit de overheid worden ondersteund. Zo wordt er landelijk wel extra nadruk gelegd op integratie, maar geven de taalcursussen niet voldoende basis voor het spreken en lezen van Nederlands. Daarnaast wordt er wel erkend dat er problemen met discriminatie zijn bij stages en werk, maar wordt er vervolgens geen beleid voor ontwikkeld Ahmed Aboutaleb geeft aan dat de gemeente er alles aan doet om deze problemen met stages, taallessen en werk op te lossen. De bewoners en de wethouder waren het er echter over eens dat aangepaste manieren van onderwijs, een grotere nadruk op stages en het verbeteren van de werkgelegenheid door de landelijke overheid te weinig worden ondersteund.

  

‘Dit ontslaat de jongeren en hun ouders echter niet van de plicht om ook kritisch naar zichzelf te kijken. Je moet altijd eerst kijken wat je als jongere of als ouder nog meer kan doen, voordat je het probleem afschuift op discriminatie of racisme.’ Dat er dan in Amsterdam alsnog een probleem is met het vinden van een stage voor enthousiaste jongeren staat, echter ook voor de wethouder vast. Ahmed Aboutaleb gaf aan dit extra wrang te vinden, omdat er in deze tijden wel geld wordt besteedt aan kruisraketten. “Er wordt 250 miljoen bezuinigd op de rijksbijdrage aan Amsterdam. Er is echter wel 130 miljoen beschikbaar voor kruisraketten. Als ik 130 miljoen extra te besteden krijg, hoeven wij als stad niet meer toe te staan dat er voedselbanken in Amsterdam zijn. Dan kunnen als stad nog harder gaan werken aan goede scholen in de buurt en inzetten op meer stages. Nu moet er worden bezuinigen op essentiële projecten in de stadsdelen terwijl de rek op alle manieren uit is.”


nieuwspagina