Baarsjes Actueel - Week 16

18 april t/m 24 april 2005

Start restauratie van Vakschool Edelsmeden

De Vakschool Edelsmeden, dat voor kort 't VoorBeeld herbergde, wordt gerestaureerd. De start hiervan werd donderdag 14 april gemarkeerd door de onthulling van een geveldoek.

Eigenaar Ymere gaat het tachtig jaar oude Rijksmonument in overleg met stadsdeel De Baarsjes en het ROC in de oorspronkelijke staat herstellen. De gymzaal op de binnenplaats wordt vervangen door een atrium. Op dit overdekte plein kunnen evenementen worden gehouden. De beeldhouwwerken van Hildo Krop worden gerestaureerd en de gietijzeren elementen worden teruggeplaatst.Het gebouw van 11.000 vierkante meter wordt een multifunctioneel centrum met ruimte voor opleidingen, creatieve instellingen en horeca. Het ROC gaat volwassenenonderwijs verzorgen en biedt ook ruimte aan de musicalopleiding Frank Sanders Akademie. Aan de waterkant komt de ruimte voor horeca. De rest van het pand is bestemd voor creatieve bedrijven en kunstenaars. Nog niet alle ruimtes zijn verhuurd. De oplevering is gepland in de zomer van 2006.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 20-04-2005

Zie ook:
Het VoorBeeld verhuist (d.d. 28-02-2005)Maij heft het glas op Baarsjesweg

Door met een shovel door het lint op de Baarsjesweg te rijden, opende Hester Maij, wethouder Openbare Ruimte en Groen, afgelopen vrijdag de vernieuwde Baarsjesweg.

Daarna hief ze met stadsdeelwethouder Arco Verburg het glas. Langs het water tussen de Van Speijkstraat en de Admiraal de Ruijterweg is een wandelkade aangelegd met bankjes en bomen. Ook zijn er nieuwe fietsenrekken en lichtmasten geplaatst. Ondergronds zijn alle kabels en leidingen vervangen.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 20-04-2005Geweld in huis aangepakt

Het stadsdeelbestuur van De Baarsjes gaat ook meedoen aan de landelijke campagne om huiselijk geweld aan te pakken.

In De Baarsjes werden in 2004 306 aangiftes gedaan. Het Landelijk projectteam, dat zich met huiselijk geweld bezighoudt, schat dat slechts zes procent van de slachtoffers aangifte doet, omdat ze te afhankelijk zijn of moeilijk aangifte kunnen doen (kinderen). Omgerekend zou het dan in werkelijkheid gaan om 6120 gevallen van huiselijk geweld in De Baarsjes.

Omdat er een groot taboe op het onderwerp rust, wil stadsdeel De Baarsjes vrijwilligers van diverse organisaties opleiden en ondersteunen. Ook wordt gedacht aan de mogelijkheid om één loket te openen voor huiselijk geweld. Gedacht wordt aan het reeds bestaande Meldpunt Zorg & Overlast.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 20-04-2005


nieuwspagina