Baarsjes Actueel - Week 43

24 oktober t/m 30 oktober 2005

Horeca Mercatorplein uitgebreid

Stadsdeel De Baarsjes wil extra horeca aan het Mercatorplein vestigen. Dat vereist een investering van 1 miljoen euro. Onduidelijk is nog welke ondernemers daarvoor moeten wijken.

Stadsdeelwethouder A. Verburg onderhandelt met pandeigenaren. 'Die extra horeca vinden bewoners broodnodig, omdat veel buurtbewoners voor een gezellig café waar mensen uit veschillende culturen elkaar kunnen ontmoeten nu naar Oud-West trekken.'
GroenLinks heeft aangekondigd nooit een miljoen euro uit te willen trekken voor zo'n ingreep. Verburg:'Wij betalen ook zeker geen miljoen euro; dat kost het wel. We benaderen ondernemers om bij te dragen.'

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 26-10-20051 miljoen overheidsgeld voor hoogwaardige horeca?

Het Mercatorplein moet de huiskamer van De Baarsjes worden. Daarover is de stadsdeelraad het eens. Daarom is het nodig om het achterstallig onderhoud aan te pakken. Daarnaast wordt er al jaren gesproken over aantrekkelijker horeca op het plein. Het stadsdeelbestuur wil voor het aantrekken van goede horeca tot maximaal 1 miljoen euro vrijmaken uit de stadsdeelmiddelen. GroenLinks vindt dat niet verantwoord.

Het geschikt maken van de oostwand van het Mercatorplein voor ‘hoogwaardige horeca’, kost het stadsdeel tot maximaal een miljoen euro. Enkele jaren geleden is het grootste deel van de panden aan het plein al opgeknapt. Daarbij heeft het stadsdeel veel geld gestoken in een horecapand in de Mercatortoren. Dat pand heeft jarenlang leeg gestaan en nu is er een kantoor in gevestigd. GroenLinks wil niet opnieuw grote bedragen steken in het verbouwen van panden voor ondernemers. Het meest treffend werd dit verwoord door een van inspreeksters. Als het een miljoen heeft gekost om een kop koffie te kunnen drinken op het Mercatorplein, smaakt die koffie mij niet meer.

De horeca in het stadsdeel doet het bovendien niet slecht. Op diverse plaatsen in het stadsdeel zijn er nieuwe succesvolle eethuizen en cafés. Op dit gebied moet je de markt zijn werking laten doen.

GroenLinks wil liever extra geld voor sociale en culturele activiteiten in het hele stadsdeel. Bovendien is er binnenkort ook geld nodig voor andere belangrijke projecten, zoals het opknappen van de Jan Evertsenstraat. Voorlopig lijkt GroenLinks alleen te staan. De andere partijen willen wel investeren in de horeca op het plein. Bij de begrotingsbehandeling in november valt de beslissing.

Bron: Persbericht GroenLinks d.d. 24-10-2005


nieuwspagina