Baarsjes Actueel - Week 27

2 juli t/m 8 juli 2007


Openbare basisscholen zelfstandig

De stadsdelen Westerpark, De Baarsjes, Bos en lommer en Oud-West gaan per 1 augustus het openbaar onderwijs verzelfstandigen. De openbare scholen krijgen dan een eigen schoolbestuur. Voorheen werden de scholen door het stadsdeel bestuurd.

Concreet betekent verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in de genoemde stadsdelen dat er één stichting is opgericht die alle zeventien openbare basisscholen in de vier stadsdelen gaat besturen. Door de fusie krijgt de nieuwe onderwijsorganisatie ongeveer 4500 leerlingen. Overal in het land wordt toegewerkt naar grotere en zelfstandige schoolbesturen voor het openbaar onderwijs. Dat komt onder meer omdat het Rijk steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van financiën, personeelsbeleid en schoolgebouwen aan de schoolbesturen overlaat.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 04-07-2007Vrijwilligersprijs De Baarsjes 2007

Bewoners die en goed initiatief in het zonnetje willen zetten voor de Vrijwilligersprijs De Baarsjes 2007 op de Baarsjesdag 8 september, kunnnen dit voor 15 augustus melden bij de Vrijwilligerscentrale Amsterdam, tel. 020-5301220 (of via www.vca.nu).

De winnaar van de Vrijwilligersprijs 2007 gaat met 500 euro en een wisselbeker naar huis.

De website www.verbaarsjes.nl is in 2005 en 2006 genomineerd geweest voor de Vrijwilligersprijs.

  


nieuwspagina