Baarsjes Actueel - Week 45

5 november t/m 11 november 2007


Wat wil jij met je buurt? Jongeren organiseren Conferentie over Jongerenwerk.

Onder de titel 'Wat wil jij met je buurt?' organiseren jongeren in De Baarsjes een Jeugdwerkconferentie, op maandag 12 november in Het Sieraad.

Op inspraakavonden en in de stadsdeelraad hebben jongeren de afgelopen maanden aangegeven dat zij het bestaande aanbod niet voldoende vinden aansluiten bij hun vraag. Nu gaan zij zelf aan de slag om te laten weten welk aanbod hen aanspreekt en hoe ze daaraan bijdragen.

Een groep jongeren en een aantal betrokken buurtbewoners heeft zich verenigd in Stichting Wij. Deze organisatie heeft de uitdaging aangenomen veel jongeren in De Baarsjes te mobiliseren om hun ideeën over jongerenwerk bij elkaar te brengen . Zij nodigen hiervoor alle betrokkenen uit: jongeren, ouders, Buurt Betrokken Bewoners, straatcoaches, politie en jongerenwerkers.

De Jeugdwerkconferentie vindt plaats op maandag 12 november, van 15.00 uur tot 20.30 uur in Het Sieraad (Postjesweg 1). Er wordt in workshops gediscussieerd over o.a. sport, talenten, meidenactiviteiten, veiligheid, jeugdhulpverlening en media. Naast het inhoudelijke programma is er ook muziek. Dagvoorzitter van de conferentie is Jaap Noorda, onderzoeker bij de VU en gespecialiseerd in jongerenwerk.

'Een geweldig initiatief', vindt stadsdeelvoorzitter Arco Verburg. 'Onze jongeren laten duidelijk zien dat ze betrokken zijn bij de buurt. Na de conferentie kom ik binnen een week met een actieplan; daar kunnen de jongeren op rekenen.'

Bron: Stadsdeel De Baarsjes d.d. 09-11-2007Feestelijke afsluiting In Taal op Stap

Maandag 12 november is de laatste bijeenkomst én afsluiting van het project 'In Taal op Stap'.

Deelnemers, docenten, trainers en begeleiders vieren maandag 12 november 2007 van 10 tot 12 uur de afronding van ĎIn Taal op Stapí in De Tagerijn, Balboastraat 18.

'In Taal op Stap' is een samenwerking van AKROS, Coast en Taal op Maat. 39 Langdurig werklozen uit Amsterdam hebben deelgenomen aan de individuele taallessen, de training maatschappelijke oriëntatie en kregen individuele begeleiding bij het zoeken van werk of een opleiding. Slechts 5 mensen hebben 'In Taal op Stap' niet afgemaakt.Wil jij iets DOEN voor De Baarsjes?

Kom dan maandagavond 19 november naar Het Sieraad. Dan organiseert de denktank (bestaande uit bewoners van het stadsdeel) een bijeenkomst voor mensen die iets willen doen voor de Baarsjes.

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 3 september georganiseerd door de denktank de Baarsjes zijn er tientallen mooie ideeën aangedragen om ons stadsdeel leuker, boeiender, veiliger en schoner te maken. Voorbeelden van ideeŽn zijn: het organiseren van een groot cultureel evenement in de Baarsjes; het organiseren van sportevenementen in de buurt; een 'welkom in de baarsjes-avond' voor nieuwe bewoners; en nog veel meer.

Het stadsdeel is heel enthousiast over deze initiatieven en wil geld ter beschikking stellen voor de uitvoering. Op 19 november gaan we teams vormen van mensen die willen helpen met het organiseren van een of meerdere ideeën in de Baarsjes. Hiernaast zal er voor iedereen een wereldmaaltijd verzorgd worden en is er muziek.

Wil jij meedenken en meedoen in De Baarsjes? Kom dan 19 november van 18.00u tot 22.00u naar Het Sieraad op de Postjesweg 1!

Kernwoorden:
- Gezelligheid
-†Andere mensen leren kennen
-†Ideeën en acties voor de buurt met anderen delen
-†Je netwerk vergroten
-†De Baarsjes de leukste buurt van Amsterdam!

Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met Joke Hermsen (joke.hermsen@planet.nl)

(In verband met het organiseren van de wereldmaaltijd zouden wij graag voor 15 november (op rstoop@bda.amsterdam.nl of 06-28370581) van u horen of u aanwezig kunt zijn.)

Denktank Sociale Cohesie de Baarsjes.


nieuwspagina