Baarsjes Actueel - Week 28

9 juli t/m 15 juli 2007


Chassékerk behouden

De Chassékerk in De Baarsjes, met zijn twee karakteristieke torens, blijft als gebouw behouden. De rooms-katholieke parochie van de Heilige Drie-eenheid verkoopt de kerk aan woningcorporatie Ymere.

De corporatie wil samen met stadsdeel De Baarsjes de kerk verbouwen. Daarover sluiten het stadsdeel en de corporatie binnenkort een intensieovereenkomst.
Ymere heeft aangekondigd eind dit jaar een voorlopig ontwerp van de herinrichting van het kerkgebouw te presenteren. Vast staat dat er huisvesting komt voor begeleid wonen, ruimtes voor maatschappelijke voorzieningen en een gymzaal.

Het stadsdeelbestuur heeft het voorgenomen besluit tot plaatsing van de kerk op de gemeentelijke monumentenlijst ingetrokken. Het stadsdeel wilde de kerk op de monumentenlijst plaatsen om sloop te voorkomen. De parochie tekende tegen dit voornemen bezwaar aan bij de Raad van State en werd door de raad in het gelijk gesteld.

De parochie had de kerk het liefst willen slopen. Daarmee zou het terrein vrijkomen voor de bouw van een parkeergarage en vijftig woningen met binnentuin. Dat zou de parochie het meeste geld opleveren.

Veel buurtbewoners wilden het krakteristieke gebouw uit de Amstedamse School juist behouden vanwege de uitstraling voor de buurt.

Bron: Het Parool d.d. 14-07-2007Subsidie camera's

Middenstanders voor wie een hoog overvalsrisico geldt, kunnen in De Baarsjes subsidie aanvragen om camera's te plaatsen als preventie om een betere veilighied te waarborgen.

Naast horecaondernemers geldt deze subsidieregeling voor exploitanten van sigarenwinkels, postagentschappen, videotheken, avondwinkels en juweliers. Het stadsdeel heeft 20.000 euro beschikbaar gesteld voor deze regeling. Per aanvraag geldt een maximumbijdrage van het stadsdeel van 500 euro. Geïnteresseerden kunnen via www.baarsjes.amsterdam.nl de regeling en het aanvraagformulier downloaden.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 11-07-2007Tweede Baarsjes Zomerkampioenschap

De voorrondes van het Tweede Baarsjes Zomerkampioenschap zijn in volle gang. Deze week wordt er gestreden op de onderdelen hordelopen, casting, buikspiertraining en steppen: woensdag op het Geuzenplein tussen 14.00 en 17.00 uur.

Meedoen is gratis. Leeftijd van 7-12 jaar. De finale is op 18 augustus op het Mercatorplein. Volgende week 18 juli is de voorronde op het Columbusplein.
Organisatie: Sportbuurtwerk De Baarsjes (voor info bel: 5892536).


nieuwspagina