Baarsjes Actueel - Week 43

22 oktober t/m 28 oktober 2007


Portiekverlichting in Chassébuurt

Stadsdeel De Baarsjes stelt 10.000 euro beschikbaar om portieken in de Witte de Withstraat, Van Kinsbergenstraat en Van Speijkstraat beter te verlichten.

Door de portieken extra fel te verlichten, zijn ze minder aantrekkelijk voor hangjongeren. Eind 2006 heeft de stadsdeelraad een motie over straat- en portiekverlichting aangenomen met als doel de objectieve en subjectieve veiligheid in het stadsdeel te vergroten. Dit geld kan nu aangewend worden om subsidie te geven aan Ymere, die al plannen had om de portiekverlichting te verbeteren.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 24-10-2007Schonere straten

Het dagelijks bestuur wil schonere straten in De Baarsjes.

Hiervoor wordt in de concept begroting 2008 jaarlijks 240.000 euro extra gereserveerd voor een aantal acties. Het geld zal onder andere besteed worden aan extra inzet van personeel voor het schoonhouden van winkelstraten, containerlocaties en groen, efficiënter materieel en voorlichtingcampagnes.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 24-10-2007Ondergronds parkeren

De raadscommissie Wonen praat op woensdag 24 oktober over de toekomst van het Surinameplein.

Voor de ontwikkeling van het plein zijn twee varianten bedacht, die beiden uitgaan van een verbetering van de openbare ruimte en van de bouw van een ondergrondse parkeergarage. Het plein mist op dit moment de allure van een van de belangrijkste poorten naar de stad. Ook moet de grote verkeersintensiteit worden aangepakt. Het dagelijks bestuur wil van het Surinameplein weer een veiliger, bruikbaarder en mooier plein maken.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 24-10-2007


Foto: Ingrid Ferwerda d.d. 15-03-2006Vrijwilligersbijeenkomst in de Baarsjes over 'Multiculturele activiteiten organiseren'

Netwerk Vrijwilligers de Baarsjes heeft op donderdag 1 november vanaf 18:30 in het Wereldpand (Mercatorplein 17) een netwerkbijeenkomst voor alle vrijwilligersgroepen in de Baarsjes.

De avond gaat over: "Hoe organiseer je multiculturele (buurt)activiteiten?" Speciale gast is Karen Bebelaar, auteur van de Handreiking interetnische contacten, van Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling te Utrecht. Tijdens de bijeenkomst is er een gezamenlijke 'wereldse' maaltijd om elkaar beter te leren kennen. Bovendien worden samenwerkingsideeŽn voor de eigen groep groepsgewijs besproken. Ook stellen VUB-ers (Vakmensen uit de buurt) zich voor. Zij zijn beschikbaar met hun eigen expertise voor vrijwilligersgroepen op ad hoc basis.
Meer informatie: Netwerk Vrijwilligers in de Baarsjes, email: netwerkbaarsjes@live.nl


nieuwspagina