Baarsjes Actueel - Week 8

18 februari t/m 24 februari 2008


Versimpeling vergunningstelsel

Het aanvragen van enkele van de meest gebruikte vergunningen (in totaal zo'n 25) moet per 1 januari 2009 een stuk gemakkelijker gaan.

Vanaf die datum wordt een aantal vergunningen, zoals de bouw-, sloop-, kap-, reclame-, milieu- en monumentenvergunning, vervangen door de omgevingsvergunning. Voor elk stadsdeel in de gemeente Amsterdam zijn implementatieleiders aangesteld. Na de opleiding die zij nu volgen maken zij een implementatieplan en geven voorlichting aan betrokken collega's. Het Dagelijks Bestuur juicht deze versimpeling van het vergunningstelsel toe.

Portefeuillehouder Ab Cherribi: 'De reorganisatie die wij een jaar geleden hebben gehad naar een organisatie die beter is toegespitst op goede dienstverlening sluit goed aan bij deze verandering. Omdat wij nu al één afdeling hebben die alle vergunningen uitgeeft kunnen wij in de loop van 2008 al toewerken naar enkele verbeteringen, zoals een kortere afhandelingstermijn van sommige vergunningaanvragen.'

Bron: Weekblad De Echo d.d. 20-02-2008Dansen in de Tulp

In buurtcentrum De Tulp wordt weer gedanst door paren en alleenstaanden.

Dat gebeurt op zaterdag 23 februari tussen 19.30 en 23.30 uur. In de grote zaal kan iedereen zich uitleven in het vrije dansen. Postjeskade 199, tel. 6125642.


nieuwspagina