Baarsjes Actueel - Week 18

28 april t/m 4 mei 2008


'Een uiterst dubieuze deal'

De PvdA in de Tweede Kamer is verbijsterd over de honderduizend euro in contanten, waarmee woningcorporatie Het Oosten een bezwaar tegen de bouw van de Westermoskee heeft afgekocht.

PvdA-kamerlid Staf Depla: 'Op deze manier lok je omwonenden uit bezwaar te maken, waardoor de bouw wordt vertraagd en mensen met oprechte bezwaren in kwaad daglicht komen te staan. Het afkopen van bezwaarmakers mag geen gewoonte zijn, zowel voor private projectontwikkelaars als corporaties.'

Depla zal hierover schriftelijke vragen stellen aan minister Vogelaar. Ook het feit dat Het Oosten een bezwaarmaker in contanten betaalde, wekt wrevel. Depla: 'Je weet dat er veel schimmige transacties plaats vinden in de vastgoedwereld. juist woningcorporaties moeten opletten dat er integer gehandeld wordt. Maar een ton in cash: dat kan haast niet verantwoord zijn en zou mijns inziens gemeld moeten worden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.'

Ook bestuursrechtgeleerde Arnout Klap is geschrokken:ŽEen uiterst debieuze zaak.' Klap benadrukt dat woningcorporaties geen overheidsinstellingen zijn. 'Als de overheid bezwaarmakers zou afkopen, dan zijn de rapen gaar.' Wel kunnen corporaties beschouwd worden als 'semi-overheidsinstellingen', die met publiek geld opereren. 'Corporaties hebben geen duidelijke bestuursrechtelijke positie en zijn ontzettend moeilijk te sturen,' aldus Klap. Hij kan zich voorstellen dat er belanghebbenden zijn die via de civiele rechter een zaak aanspannen tegen Het Oosten wegens 'ontrechtmatige besteding van geld'.


Foto: Ingrid Ferwerda d.d. 13-01-2008

Het Oosten betaalde onlangs een ton cash en twintigduizend euro giraal aan een omwonende die een bezwaarschrift had ingediend tegen de bouwvergunning van de Westermoskee. voor AT5 gaf directeur Frank bijdendijk aan hoe dat ging: 'wij hadden er belang bij dat de bouwvergunning onherroepelijk zou worden. Daartoe moest het bezwaar ingetrokken worden. Wij hebben met de indiener gesproken en hem zover gekregen dat hij dat deed.'

Het Oosten heeft de grond in erfpacht bij de gemeente. Maar als de bouwvergunning vóór 2009 niet onherroepelijk zou zijn, zou de grond terugvallen in handen van de Turks-religieuze vereniging Milli Görüs en Het Oosten er niet meer kunnen bouwen. Miljoenen aan investeringen zouden dan verloren zijn.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 30-04-2008

Zie ook:
Bouw Westermoskeecomplex kan beginnen (d.d. 17-01-2008)Stadsdeelvoorzitter Arco Verburg blogt

Op dit weblog doet hij verslag van zijn observaties.

Bekijk de wereld door de ogen van de voorzitter en geef uw mening:
http://arcoverburg.blogspot.com/.


nieuwspagina