Straten, wegen en pleinen

De Westermoskee/De Aya Sofia in IstanboelDe Aya Sofia, monument van macht en geloof, symbool van het Byzantijnse rijk, heeft een lange geschiedenis: 1000 jaar geleden baden hier de christenen, daarna prezen 500 jaar lang de moslims Allah's grootheid, tot Atatürk het gebouw uiteindelijk tot museum verklaarde.

Herman Johan Aloysius Marie Schaepman (staatsman, geleerde, dichter, 1844-1903)
Heeft in 1886 een groot dichtstuk uitgegeven: Aya Sofia:

'Op eene reis toch, door hem in 1883 over Weenen en Buda-Pest naar Constantinopel en Athene gedaan, had hij in verrukking gestaan onder die 'koepels, die elkaar vermetel hooger beuren tot d' ééne koepel 't al dekt met zijn hemelgoud': een bouwvorm, waarin zich voornamelijk de grootschheid openbaart van deze alles overtreffende schepping der Byzantijnsche bouwkunst, de door Keizer Justinianus eeuwen geleden gestichte hoofdkerk van Constantinopel, gewijd aan de Aya Sofia, den Heiligen Logos, die in Christus menschengestalte aannam.'


Art impression Westermoskee