Baarsjes Actueel - Week 26

27 juni t/m 3 juli 2005

Nieuw zwembad wordt groen

Sportplaza Mercator, het nieuwe zwembad op de plek van het Jan van Galenbad, wordt bedekt met 'levend groen'. De gevels van het gebouw worden voorzien van een vilten laag waarin plantjes worden aangebracht. Een ingenieus bewateringssysteem zorgt voor voedsel.

Het stadsdeel wil graag een 'groen' zwembad omdat dit goed past bij het Rembrandtpark. Het bleek in de praktijk echter niet eenvoudig te realiseren. Hiervoor is nu een goede oplossing gevonden.

Ook de openbare ruimte rond het zwembad wordt parkachtig. De stadsdeelraad heeft op 24 mei het ontwerp hiervoor goedgekeurd. Aan de Orteliuskade maakt het trotoir langs de groenstrook plaats voor een slingerend wandelpad.
Op het plein voor het zwembad aan de Jan van Galenstraat worden nieuwe bomen geplant en perkjes met klimop aangelegd. er komen tweehonderd plaatsen voor fietsen die door een lage heuvel aan het oog worden onttrokken.

De werkzaamheden aan de omgeving van het zwembad beginnen in september. Als eerste wordt de parkeerplaats voor Kentucky Fried Chicken aangelegd in de Admiraal Helfrichstraat. Het zwembad gaat begin 2006 open.

Bron: Nieuwsbrief Orteliusbuurt juni 2005

Zie ook:
Ontwerp omgeving nieuw zwembad (d.d. 11-05-2005)

 

Foto's: I. Ferwerda d.d. 30-06-2005

Sportplaza Mercator wordt een multifunctioneel complex waar je niet alleen kunt zwemmen, maar ook spelen, relaxen, sporten en fitnessen. Er zijn twee buitenbassins en verschillende binnenbaden waaronder een wedstrijdbad en een therapiebad. Op de eerste verdieping komt een feestzaal. Hiervoor is inmiddels een exploitant gevonden. Deze exploitant gaat ook de horeca in het zwembad verzorgen. Hierbij komt ook een restaurant. Aan de Admiraal Helfrichstraat komt een Kentucky Fried Chicken fastfood restaurant met drive-lane.

Het zwembad krijgt steeds meer vorm. Wanneer het bad in 2006 opengaat voor het publiek, zal een groot deel van de nieuwe buitenruimte ingericht zijn. Daar beginnen we in september 2005 mee. Het KFC-restaurant opent waarschijnlijk als eerste haar deuren. Daarom wordt gestart met inrichten van de drivelane en het aangrenzende parkeerterrein. Daarna wordt het voorplein ingericht met nieuwe bestrating, asfalt, groen en een fietsenstalling en wordt het nieuwe wandelpad langs de Orteliuskade gemaakt. Tijdens het werk zal voor verkeer op de Helfrichstraat soms een omleiding zijn.

Zodra Sportplaza Mercator is geopend, sluit het Sportfondsenbad West aan de Cornelis Dirkszstraat. Het zwembad wordt afgebroken en het is de bedoeling dat op deze plek zon dertig koopappartementen verrijzen.

Bron: Stadsdeel De Baarsjes september 2005


nieuwspagina       fotopagina